Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Totalförsvaret inkluderar militärt och civilt försvar

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med anledning av det förändrade säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Totalförsvaret inkluderar både militärt och civilt försvar.

Med civilt försvar menas den verksamhet som statliga myndigheter, kommuner och regioner samt enskilda företag, föreningar med flera vidtar i fredstid för att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs.

Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Särskilt ansvar inför och under höjd beredskap

Svenska kraftnät har enligt 4 § förordning med instruktion för Affärsverket Svenska kraftnät (2007:1119) ansvar för att i krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska kraftnäts uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser.

4 § förordning med instruktion för Affärsverket Svenska kraftnät (2007:1119) på Sveriges riksdags webbplats. Öppnas i nytt fönster

I händelse av höjd beredskap och krig ska Svenska kraftnät också arbeta för att stödja Försvarsmakten.

Svenska kraftnät är utpekad som elberedskapsmyndighet.

Tillsammans med andra myndigheter har Svenska kraftnät ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap och förordningen om totalförsvar (2015:1053).

Enligt dessa ska myndigheten beakta totalförsvarets krav och planera för att fortsätta sin verksamhet i händelse av höjd beredskap så långt det är möjligt med hänsyn till tillgången på personal och förhållandena i övrigt.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap Svensk författningssamling 2022:2022:524 (Sveriges riksdags webbplats) Öppnas i nytt fönster

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap (Sveriges riksdags webbplats) Öppnas i nytt fönster

Från 1 oktober 2022 inrättas en ny modell för arbetet med totalförsvar och Svenska kraftnät kommer då att benämnas beredskapsmyndighet. Det är ett 60-tal myndigheter som är utpekade som beredskapsmyndigheter och dessa är i sin tur indelade i beredskapssektorer.

Svenska kraftnät tillhör dels sektorn ”Energiförsörjning” vars arbete samordnas av Energimyndigheten samt ”Elektroniska kommunikationer och post” som samordnas av Post- och Telestyrelsen (PTS).

Läs mer om Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Öppnas i nytt fönster

Krigsplacering

Svenska kraftnät har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en vägledning för krigsplacering av medarbetare inom den privata energisektorn.

Mer om krigsplacering

Kontakta oss

Kontakta oss via e-post: beredskap@svk.se eller via telefon (växeln): 010-475 80 00

Granskad