Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svensk lagstiftning

Här hittar du hänvisningar till svenska lagar och regler som gäller för kraftsystemet och elmarknaden.

Ellagen

Ellag (1997:857) på riksdagens webbplats.

Ellagen reglerar bland annat verksamheter inom produktion, överföring och användning av el. Lagen innehåller bestämmelser om:

 • nätkoncession
 • nätverksamhet
 • nättariffer
 • system- och balansansvar
 • skyddsåtgärder och skadestånd
 • elsäkerhetsåtgärder
 • tillsyn, m.m.

Ellagen kompletteras av bestämmelser som finns i följande förordningar på riksdagens webbplats:

Bestämmelser om redovisning och om mätning, beräkning och rapportering ges ut av Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionens webbplats.

Tre statliga myndigheter har en tillsynsfunktion när det gäller hur ellagen tillämpas. Det är Energimarknadsinspektionen, Elsäkerhetsverket och Svenska kraftnät.

På riksdagens webbplats finns information om vilka uppgifter de tre myndigheterna har

Elberedskapslagen

Elberedskapslag (1997:288) på riksdagens webbplats.

Elberedskapslagen innehåller bestämmelser om

 • skyldighet att vidta beredskapsåtgärder
 • ersättning för kostnader för beredskapsåtgärder
 • avgiftssystem för att finansiera beredskapsåtgärder inom elområdet.

Svenska kraftnät uppgift som elberedskapsmyndighet är att

 • besluta om föreskrifter om elberedskapen
 • kräva åtgärder för elberedskap och besluta om ersättning för sådana åtgärder

Vi har också tillsyn över hur elberedskapslagen tillämpas.

Elberedskapslagens bestämmelser kompletteras dels av förordningen (1997:294) om elberedskap och dels av Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap, SvKFS 2023:1. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Bestämmelser om elektromagnetisk kompatibilitet finns i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet och förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Läs mer om regelverk för elberedskap.

Övriga bestämmelser om el

Andra författningar som innehåller bestämmelser om el är bland annat