Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Årlig dammsäkerhetsrapportering

Ägare till dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C ska senast den 31 mars varje år skicka en dammsäkerhetsrapport till tillsynsmyndigheten, det vill säga länsstyrelsen. Huvudsyftet med rapporteringen är att länsstyrelserna på ett rationellt sätt ska få insyn i dammägarnas rutiner för egenkontroll och aktuella dammsäkerhetsförhållanden i länet.

Rutiner för rapporteringen

Generellt gäller följande:

  • Alla dammägare upprättar varje år en sammanfattande tabell över dammbeståndet med uppgifter om egenkontrollen. Inför 2024 är tabellen ändrad med förtydligande av några svarsalternativ.
  • Dammägare med tre eller fler dammanläggningar upprättar en företagsrapport med verksamhetsövergripande beskrivning av företagets organisation och dammsäkerhetsarbete.
  • Dammägare upprättar anläggningsrapporter med uppgifter om egenkontrollen och åtgärdsbehov för dammanläggningar där något särskilt inträffat, större åtgärder pågår och/eller kvarstående avvikelser finns i egenkontrollen eller anläggningen.

Detaljerad information om rapporteringens omfattning och innehåll samt hur den kan dokumenteras finns i vägledningen Säkerhetsledningssystem, helhetsbedömning och årlig dammsäkerhetsrapportering på sidan Vägledning och stöd.

Mallar

Här finns mallarna för den årliga dammsäkerhetsrapporteringen.

Tabellmallen ska alltid användas. Mallarna för företagsrapport och anläggningsrapport är tänkta som ett stöd, och får anpassas på ett sätt som är praktiskt med hänsyn till den aktuella verksamheten.

Sammanfattande tabell – ny version 2024

I tabellen sammanställs uppgifter om verksamhetens dammanläggningar med klassificerade dammar. För respektive dammanläggning redovisas aktuella uppgifter om egenkontrollen och det noteras om rapportervärda avvikelser, händelser och åtgärder med mera förekommit under året.

Mall – tabell (.xlsx) Ladda ner

Företagsrapport

I företagsrapporten redogörs för övergripande mål och handlingsprinciper för verksamhetens arbete med dammsäkerhet och säkerhetsledningssystemet beskrivs översiktligt. För det aktuella rapporteringsåret redovisas även huvudsakliga verksamhetsövergripande aktiviteter och förändringar rörande dammsäkerhet som genomförts eller planeras genomföras i närtid samt vilka resultat som uppnåtts.

Mall – företagsrapport (.docx) Ladda ner

Anläggningsrapport – ny version 2024

I anläggningsrapporten redogörs för förhållanden vid enskilda anläggningar, bland annat rörande utförd tillståndskontroll, inträffade händelser och utförda åtgärder under rapporteringsåret. Ägaren redovisar även sin samlade bedömning av dammsäkerheten och kvarstående åtgärdsbehov vid dammanläggningen.

Mall – anläggningsrapport (.docx) Ladda ner

Information till länsstyrelser

Svenska kraftnät uppmanar länsstyrelserna att informera berörda dammägare om rutinerna, och hänvisa till Svenska kraftnäts vägledning och mallar på webben.

Länsstyrelserna vidarebefordrar senast 30 april de sammanfattande tabellerna samlat för länet till Svenska kraftnät, dammsakerhet@svk.se.

Information till länsstyrelser (.pdf) Öppnas i nytt fönster