Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forskning och utveckling bidrar till hållbarhet

Kraftsystemet står inför stora utmaningar för att klara omställningen till ett elektrifierat, fossilfritt och hållbart energisystem samtidigt som en fortsatt trygg elförsörjning ska säkerställas. Utmaningarna kräver utveckling av såväl kompetens som teknik och nya, innovativa lösningar för elsystemet och driften av transmissionsnätet.

Långsiktigt önskat läge 

Vi har en stark innovationskultur, utvecklar nya lösningar och kompetenshöjer vår personal.

Kort om de tre huvudsakliga aktiviteterna vi jobbar med:

  • Genom FoU-verksamheten genomförs ca 15 projekt årligen vilket bidrar till ökad kunskap och innovation för Svenska kraftnäts verksamhet.
  • FoU-verksamheten bidrar aktivt till utveckling av kunskap om hur transmissionsnätet bidrar till och påverkar olika hållbarhetsaspekter.
  • Fokus på ledarskapsutbildningar för chefer och medarbetare.

Forskning och utveckling för ett hållbart kraftsystem

I vårt uppdrag ingår att bedriva forskning och utveckling (FoU). Vår FoU-verksamhet syftar till att säkerställa att kraftsystemet är driftssäkert, effektivt och miljömässigt hållbart.

Vår FoU-policy, som ligger till grund för FoU-verksamheten, betonar vikten av att FoU-verksamheten stödjer Svenska kraftnäts långsiktiga prioriteringar, att FoU-verksamheten bidrar till en tryggad kompetensförsörjning och att deltagande i internationellt FoU- och standardiseringsarbete är viktigt. 

Forskning och utveckling på Svenska kraftnät bedrivs inom de fyra strategiska FoU-områdena:

  • Ny teknik
  • Systemutmaningar
  • Digitalisering
  • Kompetensförsörjning.

Mer information om våra FoU-projekt på sidan Forskning och utveckling

Samarbete externt och internt

Vi samarbetar med andra FoU-organisationer för att utveckla nya lösningar, till exempel Energiforsk, CIGRE och Entso-E

Mycket av vårt interna utvecklingsarbete har sin grund i det europeiska samarbetet för att utveckla en gemensam elmarknad inom EU.

Ett syfte med samarbetet är att utveckla trygga, miljöanpassade och driftssäkra lösningar för elförsörjningen i hela Europa. Bland annat har särskilda gemensamma riktlinjer tagits fram i form av EU-förordningar.

För Svenska kraftnät innebär det europeiska samarbetet en rad utvecklingsarbeten, både internt och i samarbete med våra nordiska grannländer.

Mer om vårt internationella arbete

Kompetenshöjning av vår personal

Svenska kraftnät satsar på ledarskapsutbildningar som omfattar samtliga chefer i syfte att stärka ledarskapet i den starka tillväxten vår verksamhet befinner sig i. Hos oss är alla ledare och därför fokuserar vi också på att utveckla det personliga ledarskapet hos våra medarbetare för att kunna leda i förändring. 

Koppling till Agenda 2030 

Vårt Forsknings- och utvecklingsarbete bidrar till flera globala mål, bland annat mål:

 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål

 7: Hållbar energi för alla.

Vårt Forsknings- och utvecklingsarbete bidrar till flera globala mål, bland annat mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 7: Hållbar energi för alla.
Vårt Forsknings- och utvecklingsarbete bidrar till flera globala mål, bland annat mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 7: Hållbar energi för alla.