Elberedskapsrådet

Elberedskapsrådet är ett insynsråd. Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap.

Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Ledamöterna utses av regeringen.

Ledamöter

Ladda ner regeringsbeslutet för ledamöter i Elberedskapsrådet (pdf, 633 kB, nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Medlemmar i Elberedskapsrådet
Deltagare Företag
Lotta Medelius-Bredhe Svenska kraftnät, ordförande
Anna-Carin Joelsson Ellevio
Anders Richert Elsäkerhetsverket
Helena Carell Vattenfall Eldistribution AB
Thomas Westergaard Energimarknadsinspektionen
Mikael Toll Statens energimyndighet
Johan Askerlund Försvarsmakten
Åke Holmgren Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Rita Hammarstedt Post- och telestyrelsen
Lovisa Fricot Norén Tekniska verken Linköping Nät AB
Karin Mossberg Sonnek   Totalförsvarets Forskningsinstitut
Lars Edström Göteborg Energi Nät AB
Granskad