Elmarknadsrådet

Elmarknadsrådet är ett rådgivande organ vars syfte är att genom dialog få synpunkter, råd och fånga upp signaler från en bredd av branschens aktörer genom att informera om marknadsdesign och marknadsutveckling.

Deltagarna ska representera aktörerna på elmarknaden och nomineras av Energiföretagen Sverige, Svenskt Näringsliv, Oberoende elhandlare och genom extern annonsering.

Elmarknadsrådet behandlar:

  • frågor relaterade till elmarknadsdesign och modellutveckling inklusive tariff- och avgiftsstruktur
  • principiellt viktiga elmarknadsfrågor – svenska, nordiska, europeiska
  • större aktuella frågor
  • övergripande information om de viktigaste frågorna som varit uppe i referensgrupper och expertgrupper

Information ges även om:

  • nivån för transmissionsnätstariff, balansansvarsavgift och effektreservsavgift
  • ändringar i BSP-/BRP-avtalen samt större förändringar i eSett:s avräkningsavtal

Möten

Rådet träffas fyra gånger per år och minnesanteckningar samt presentationer publiceras på denna sida cirka tre veckor efter mötet.

Datum för möte
Möte  Datum
1  10 mars, 2021
2  20 maj, 2021
3  29 september, 2021 
4  17 november, 2021
Rådets sammansättning
Deltagare Företag
Malin Stridh Svenska kraftnät, ordförande
Tania Pinzón Svenska kraftnät, sekreterare
Anna Jäderström Svenska kraftnät
Mårten Bergman Svenska kraftnät
Magnus Thorstensson Energiföretagen Sverige
Marie-Knutsen Öy Svenskt Näringsliv
Daniel Köbi Jämtkraft, elnätsföretag
Karin Görner Billqvist EON Elnät Sverige, elnätsföretag
Kristian Gustafsson Vattenfall, producent
Henrik Svensson Uniper, producent
Morgan Andersson Bixia, producent
Cecilia Bergman Axpo Sverige AB, balansansvarig
Wince Wong Volue, elhandlare
Marie Lindh BillerudKorsnäs, elanvändare
Jacob Dalton                     Tibber, leverantör av balanstjänster

Dokument

Granskad