Ledningsgrupp

Lotta Medelius-Bredhe

Porträtt Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör

Ulrika Hesslow

Porträtt Ulrika Hesslow
Ställföreträdande generaldirektör och
divisionschef Gemensamma funktioner

Lowina Lundström

Lowina_lundstrom_135.png
Divisionschef System

Per Eckemark

Porträtt Per Eckemark
Divisionschef Nät

Lars Jansson

Porträtt Lars Jansson
Divisionschef IT

Peter Wigert

peter_wigert_135.png
Finansdirektör

Ulf Moberg

Teknisk direktör

Granskad