Ledningsgrupp

Följande personer ingår i Svenska kraftnäts ledningsgrupp som biträder generaldirektören i ledningen av verksamheten

Lotta Medelius-Bredhe

Lotta Medelius-Bredhe_2021_135.jpg
Generaldirektör

Ulrika Hesslow

Porträtt Ulrika Hesslow
Ställföreträdande generaldirektör och
divisionschef Gemensamma funktioner

Lowina Lundström

Porträtt på Lowina Lundström
Divisionschef System

Per Eckemark

Porträtt Per Eckemark
Divisionschef Nät

Lars Jansson

Porträtt Lars Jansson
Divisionschef IT

Peter Wigert

Porträtt Peter Wigert
Finansdirektör

Ulf Moberg

Teknisk direktör

Granskad