Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Statstjänstemannakultur, oegentligheter, mutor och korruption

Svenska kraftnät är en myndighet i form av ett statligt affärsverk. Vi ska agera så att vår ägare (regeringen), medborgarna, leverantörer och samarbetspartners känner förtroende för att vi utför vårt uppdrag professionellt, opartiskt och sakligt. Att arbeta förebyggande mot förekomsten av oegentligheter, mutor och korruption är därför mycket viktigt för oss.

Medarbetare på Svenska kraftnät är anställda i staten och arbetar på medborgarnas uppdrag. När vi utför vårt uppdrag bidrar vi till att upprätthålla förtroendet för statsförvaltningen.

Vår etiska kod

För att inte rubba medborgarnas förtroende är det viktigt att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden. Detta innebär bland annat att vi alltid är sakliga och opartiska när vi utför vårt uppdrag. Svenska kraftnät har tagit fram en etisk kod göra den statliga värdegrunden mer konkret för oss som jobbar på Svenska kraftnät samt att ge stöd och vägledning i vårt dagliga arbete.

Statskontoret har tagit fram information om vad den statliga värdegrunden innebär:

Information om den statliga värdegrunden på Stadskontorets webbplats Förvaltningskultur. Öppnas i nytt fönster

Uppförandekod för leverantörer

Svenska kraftnäts uppförandekod för leverantörer definierar de minimikrav och förväntningar vi har på de företag som levererar varor, tjänster och entreprenader till oss. Kraven omfattar områdena affärsetik, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter samt miljö och säkerhet.

Mer om uppförandekod för våra leverantörer

Vår inställning till oegentligheter

Gåvor och förmåner

Gränsen mellan tillbörliga och otillbörliga förmåner är flytande men särskilt höga krav ställs på anställda i offentlig förvaltning. En belöning kan vara otillbörlig även om den inte ges i syfte att mottagaren ska handla på ett visst sätt. Den som är offentliganställd bör därför betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen.

Personer som arbetar med myndighetsutövning eller offentliga upphandlingar får i stort sett inte ta emot någonting.

Svenska kraftnät förväntar sig att våra samarbetsparter inte erbjuder våra medarbetare gåvor eller andra förmåner. 

Vår inställning till representation

Vår interna och externa representation präglas av måttfullhet och återhållsamhet. Vi förväntar oss motsvarande hållning hos våra samarbetsparter. Representation ska alltid ske i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Vi deltar endast i sådana arrangemang där innehållet är arbetsrelaterat och till nytta för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Vi vill att inbjudan adresseras till Svenska kraftnät, inte till enskilda medarbetare. En inbjudan får endast rikta sig till anställda på Svenska kraftnät - inte till make, maka, partner eller liknade.

Rapportera missförhållanden

Svenska kraftnät strävar efter största möjliga öppenhet, ärlighet och ansvarsfullhet. I linje med detta ställningstagande uppmanar vi anställda och andra med en arbetsrättslig koppling till myndigheten som upptäcker eller misstänker missförhållanden som rör vår verksamhet att rapportera det. 

Rapportera missförhållanden