Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förbrukningsfrånkoppling

En förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott som tillämpas endast i nödsituationer, till exempel om elförsörjningen är allvarligt störd och andra åtgärder inte räcker till för att undvika att vi får ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. Man kan då rädda större delen av kraftsystemet genom att koppla ifrån en mindre del av förbrukningen.

Frånkoppling av elförbrukning måste ske i ordnade former och kan antingen göras automatiskt eller manuellt. I Sverige har automatisk förbrukningsfrånkoppling skett vid några enstaka tillfällen men ellagen ger också Svenska kraftnät rätt att beordra förbrukningsfrånkoppling.

I en krissituation med ett stort elavbrott – som aldrig kan uteslutas helt – kommer frånkoppling att vara en viktig metod för att minska följderna och att snabbare kunna återgå till en normal situation för elförsörjningen.

Automatisk förbrukningsfrånkoppling

Automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) är ett så kallat systemskydd. AFK kan snabbt träda i kraft om det plötsligt uppstår en brist i elförsörjningen, till exempel på grund av ett fel som leder till att flera stora kraftverk måste kopplas ifrån. Sådana förlopp sker sekundsnabbt, vilket gör det omöjligt att använda manuella åtgärder. Obalansen mellan elproduktion och förbrukning leder då till att frekvensen snabbt sänks i nätet. Om frekvensen sjunker under 48,8 Hz så aktiveras AFK.

Läs mer om frekvensstabilitet.

De elnät som är direkt anslutna till transmissionsnätsstation i södra Sverige (söder om breddgrad 61⁰) ska ha utrustning för AFK.

Den 18 december 2022 trädde Svenska kraftnäts nya föreskrifter i kraft. Det innebär bland annat att elpannor och värmepumpar inte längre omfattas av krav på AFK. 

Vägledning till föreskrifter gällande automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK)

Syftet med denna vägledning är att ge stöd i tillämpningen av de delar av föreskriften och de allmänna råd som handlar om automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK).

Målgruppen för vägledningen är huvudsakligen personer som arbetar med AFK på de elnätsbolag som träffas av föreskrifterna men även andra nätbolag och aktörer kan ha nytta av vägledningen.

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Sverige har överskott på elenergi sett över hela året och exporterar mycket el, men under årets kallaste timmar har vi idag ett underskott på eleffekt. Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK).

En manuell förbrukningsfrånkoppling är ett kontrollerat kortare strömavbrott där Svenska kraftnät bedömer i vilket geografiskt område det behöver kopplas bort el, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till områdets utvalda elnätsbolag att de ska genomföra frånkopplingen och detta ska då göras inom 15 minuter.

Svenska kraftnät bestämmer inte vilka ledningar eller elanvändare som ska kopplas bort ut. Till grund för frånkopplingen finns så kallade prioriteringsunderlag, som elnätsbolagen ska följa då det finns möjlighet. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid. Detta bestäms på lokal nivå.

Tillkopplingen sker stegvis och kontrollerat

Svenska kraftnät bestämmer när och hur stora effekter som åter kan kopplas in med hänsyn till produktions- och överföringsförmågan på nationell nivå. På regional och lokal nivå måste också ansvariga nätföretag ta hänsyn till att återinkopplingen måste ske stegvis och kontrollerat så att inga fel eller överbelastningar uppstår i elnäten.

Svk beordrar, elnätsbolag kopplar från, återkoppling sker stegvis.

Ta del av bildens innehåll i pdf-format (.pdf) Öppnas i nytt fönster