Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utbildningskrav elsäkerhet

Här får du information om vilka utbildningskrav vi kräver för elsäkerhet.

 • Personer som på Svenska kraftnäts uppdrag utför arbetsuppgifter på eller i nära anslutning till Svenska kraftnäts elektriska anläggningsdelar ska vara kompetenta för arbetsuppgiften.
 • De ska också vara utbildade om innebörden och konsekvenserna av den elektriska faran, samt hur de kan undvika denna.

Svenska kraftnäts krav för detta ändamål är ESA-utbildning. ESA-utbildning ska kunna verifieras med ESA-intyg som inte får vara äldre än tre (3) år. ESA-Intyg ska vara utfärdade av utbildningsanordnare och lärare godkända av Energiföretagen Sverige.

Läs mer på Energiföretagens webbplats i dokumentet ”Krav vid utbildning för EBR ESA KRAV 09:23” Öppnas i nytt fönster.

Även personer med arbetsuppgifter som planerar och leder dessa arbeten ska ha motsvarande utbildning.

Inom elsäkerhetsområdet finns tre utbildningsnivåer:

 • elektriskt fackkunniga
 • elektriskt instruerade
 • lekmän.

Det är entreprenörens ansvar att se till att eventuella underleverantörer har för arbetet nödvändig ESA-utbildning samt att eventuella tillträdesbevis är kvitterade. Lekman som inte är fackkunnig eller instruerad får endast arbeta under överinseende av ESA-fackkunnig elsäkerhetsledare.

Det är viktigt att påpeka att ESA-intyg ska kunna uppvisas innan personalen ges tillträde till arbetsplatsen.

Kompetenskrav för arbete

För definition av elektriska och icke elektriska arbeten se EBR ESA Grund.

Kompetenskrav för elektriska arbeten på eller i anslutning till Svenska kraftnäts elanläggningar

 • Genomgått utbildningen EBR ESA E:1-ESA Elektriskt arbete samt
 • Svenska kraftnäts webbutbildning TR13-03-02, kompletteringar till ESA för elektriska arbeten eller på annat sätt tagit del av innehållet i tillämpliga delar för aktuellt arbete samt
 • inneha kunskap om lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika eller lokala anvisningar, samt vilka elektriska riskkällor som finns för angiven elektrisk anläggning.

OBS! För HVDC-anläggningar gäller särskilda utbildningskrav för varje aktuell anläggning.

Kompetenskrav för icke elektriska arbeten inom driftrum eller invid en ledningsanläggning

 • Genomgått utbildningen EBR ESA E2-Icke elektriskt arbete samt
 • Svenska kraftnäts webbutbildning TR13-03-02, kompletteringar till ESA för icke elektriska arbeten eller på annat sätt tagit del av innehållet i tillämpliga delar för aktuellt arbete samt
 • signerat ESA Överenskommelse om tillträde i samband med genomgång av allmänna säkerhetsbestämmelser, lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika eller lokala anvisningar. Kunskap om andra elektriska eller icke elektriska riskkällor som finns för angiven anläggning.

Kompetenskrav för röjningsarbete i ledningsgata

 • Genomgått utbildningen EBR ESA E3-ESA Röjning ledningsgata samt
 • Svenska kraftnäts webbutbildning TR13-03-02, kompletteringar till ESA för elektriska arbeten eller på annat sätt tagit del av innehållet i tillämpliga delar för aktuellt arbete samt
 • signerat ESA Överenskommelse om tillträde med genomgång av allmänna säkerhetsbestämmelser, lokala tillträdesregler, i samband med uppstart av en avtalsperiod, alternativt inför varje specifikt arbete.

Lekmän som behöver utföra smärre och/eller kortvariga arbeten inom driftrum eller vid ledningsanläggning

Lekmän får endast arbeta under överinseende av elektrisk fackkunnig person som inför uppdraget ska ge

 • information om elfaran samt genomgång av lokala tillträdesregler, anläggningsspecifika eller lokala anvisningar, samt
 • vilka elektriska eller icke elektriska riskkällor som finns för angiven anläggning, samt
 • arbetets avgränsningar.

Person under 18 år får inte ges tillträde till stationsanläggning/driftrum, förutom följande undantag

 • då uppgiften ingår i handledarledd praktik som del i gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbete med elektrisk starkströmsanläggning
 • då uppgiften utförs av ungdomar som fullgjort gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning för arbete med elektrisk starkströmsanläggning
 • studiebesök under överinseende av fackkunnig personal utsedd av elan-läggningsansvarig.

SABA cloud och utbildningssidan för entreprenörer. Öppnas i nytt fönster

Granskad