Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Styrelse

Svenska kraftnät leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetschef. Ansvar och uppgifter för styrelsen och generaldirektören anges i myndighetsförordningen (2007:515), förordning (2007:1119) med instruktion för Svenska kraftnät samt i arbetsordningen.

I styrelsen ansvar ingår bland annat att avgöra övergripande frågor om verksamhetens inriktning, finansiering och arbetsformer samt fastställande av verksamhetsplan och budget. Ärenden som inte avgörs av styrelsen eller personalansvarsnämnden avgörs av generaldirektören eller av den tjänsteman som generaldirektören har delegerat beslutanderätten till.

Bo Netz

Bo Netz
Ordförande
Senior rådgivare och Ordförande Resultatenheter, Trafikverket

Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i SIDA och ordförande i AB Trav & Galopp

Lena Ingvarsson

Lena Ingvarsson
Vice ordförande

F.d. expeditions- och rättschef på Miljödepartementet

Lotta Medelius-Bredhe

Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör, Svenska kraftnät

Anders Sjöborg

Anders Sjöborg

Chefsjurist och Säkerhetsskyddschef, Biträdande Nationell Försvarsmaterieldirektör FMV – Försvarets materielverk samt svensk ledamot i den internationella styrelsen för omstrukturering av europeisk försvarsindustri

Bo Normark

Bo Normark
Senior rådgivare

Övriga styrelseuppdrag:
Industrial Strategy Executive EIT InnoEnergy

Helena Thunander Holmstedt

Helena Thunander Holmstedt

Ledamot

Övriga uppdrag:
Strategisk rådgivare till chefen för Försvarsstaben, Försvarsmakten
Ledamot i styrelsen för Resolutionsdelegationen vid Riksgälden

Emma Thornberg

Emma Thornberg

Personalföreträdare SACO 

Mikael Hedenheim

Mikael Hedenheim

Personalföreträdare ST