Styrelse

Svenska kraftnät leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetschef. Ansvar och uppgifter för styrelsen och generaldirektören anges i myndighetsförordningen (2007:515), förordning (2007:1119) med instruktion för Svenska kraftnät samt i arbetsordningen.

I styrelsen ansvar ingår bland annat att avgöra övergripande frågor om verksamhetens inriktning, finansiering och arbetsformer samt fastställande av verksamhetsplan och budget. Ärenden som inte avgörs av styrelsen eller personalansvarsnämnden avgörs av generaldirektören eller av den tjänsteman som generaldirektören har delegerat beslutanderätten till.

Bo Netz

Porträtt Bo Netz
Ordförande
Överdirektör, Trafikverket

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande ATG

Charlotte Bergqvist

Porträtt Charlotte Bergqvist
Vice ordförande
VD Trinda energy, Pac2 AB och Råbena AB

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande Power Circle, styrelseledamot SeaTwirl.

Lotta Medelius-Bredhe

Lotta Medelius-Bredhe_2021_135.jpg
Generaldirektör, Svenska kraftnät

Erik Böhlmark

Porträtt Erik Böhlmark

Personalföreträdare SACO 

Stefan Ekberg

Porträtt Stefan Ekberg
Personalföreträdare ST

Anders Sjöborg

Anders Sjöborg

Chefsjurist, Säkerhetsskyddschef, Biträdande Nationell Försvarsmaterieldirektör, FMV – Försvarets materielverk

 

Bo Normark

Porträtt Bo Normark
Senior rådgivare

Övriga styrelseuppdrag:
Industrial Strategy Executive EIT InnoEnergy.
Styrelseledamot Industrifonden.

Lena Ingvarsson

Porträtt Lena Ingvarsson

F.d. expeditions- och rättschef på Miljödepartementet

Mikael Berglund

Porträtt Mikael Berglund

Ordförande byggnadsnämnden Umeå kommun

Åse Lagerqvist von Uthmann

Porträtt Åse Lagerqvist von Uthmann
Senior Vice President & CFO Swedish Space Corporation

Ledamot i Statens servicecenter, styrelseuppdrag i SSC Space US Inc., SSC Space Chile S.A. och SSC Space Australia Pty Ltd., SSC Space Canada Corporation och SSC Space UK Limited.

 

Granskad