Styrelse

Bo Netz

Porträtt Bo Netz
Ordförande
Överdirektör, Trafikverket

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande ATG

Charlotte Bergqvist

Porträtt Charlotte Bergqvist
Vice ordförande
VD Trinda energy, Pac2 AB och Råbena AB

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande Power Circle, styrelseledamot SeaTwirl.

Lotta Medelius-Bredhe

Porträtt Lotta Medelius-Bredhe
Generaldirektör, Svenska kraftnät

Erik Böhlmark

Porträtt Erik Böhlmark

Personalföreträdare SACO 

Stefan Ekberg

Porträtt Stefan Ekberg
Personalföreträdare ST

Anders Sjöborg

Anders Sjöborg

Chefsjurist, Säkerhetsskyddschef, Biträdande Nationell Försvarsmaterieldirektör, FMV – Försvarets materielverk

 

Bo Normark

Porträtt Bo Normark
Senior rådgivare

Övriga styrelseuppdrag:
Industrial Strategy Executive EIT InnoEnergy.
Styrelseledamot Industrifonden.

Lena Ingvarsson

Porträtt Lena Ingvarsson

F.d. expeditions- och rättschef på Miljödepartementet

Mikael Berglund

Porträtt Mikael Berglund

Ordförande byggnadsnämnden Umeå kommun

Åse Lagerqvist von Uthmann

Porträtt Åse Lagerqvist von Uthmann
Senior Vice President & CFO Swedish Space Corporation

Ledamot i Statens servicecenter, styrelseuppdrag i SSC Space US Inc., SSC Space Chile S.A. och SSC Space Australia Pty Ltd., SSC Space Canada Corporation och SSC Space UK Limited.

 

Granskad