Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraftsystemhubben – kraftsystemets digitala tvilling

Elmarknaden och Sveriges kraftsystem är i stor förändring. Energiomställningen med dess snabbt ökade elektrifiering och det ökade europeiska samarbetet, reglerat bland annat i europeiska nätkoder, ställer allt högre krav på det svenska kraftsystemet. Nya metoder och automatiserade processer måste utvecklas för att Svenska kraftnät ska kunna fortsätta balansera kraftsystemet och kunna möjliggöra flexibilitet och effektiv handel.

Ökad grad av digitalisering och minskade inslag av manuell hantering inom elnätsdrift, frekvensbalansering och analyser för stamnätsutveckling är helt nödvändiga åtgärder för att lyckas med detta. Därför utvecklar Svenska kraftnät en digital tvilling av det svenska kraftsystemet, även kallad kraftsystemhubben.

Svenska kraftnäts digitala tvilling ska innehålla aktuell och nödvändig information om hela kraftsystemet. Svenska kraftnät måste därför samla in stora mängder information i form av strukturdata, realtidsdata och plandata från regionnätsägare (DSO – Distribution System Operator) och betydande nätanvändare (SGU – Significant Grid Users). Informationen ska samlas in med hjälp av standardiserade metoder och genom standardformatet CIM (Common Information Model). 

Vad innebär detta för marknadens aktörer?

Alla regionnätsägare och betydande nätanvändare både inom och utanför observerbarhetsområdet kommer att beröras av arbetet med insamlingen av informationen. Observerbarhetsområdet omfattar stamnät, regionnät och betydande nätanvändare i spänningsintervallet 400 – 70 kV samt nätavsnitt och större producenter (SGU klass D) i underliggande lokalnät. 

Beroende på en betydande nätanvändares effektstorlek samt huruvida anslutningen är inom eller utanför observerbarhetsområdet ställs olika krav på vilken informationsmängd som behöver tillhandahållas. En komplett definition av observerbarhetsområdet återfinns på Svenska kraftnäts hemsida: Datautbyte: Legala förutsättningar och krav

Hur ditt företag berörs beror på om du är regionnätsägare eller betydande nätanvändare -  gäller både förbrukning och produktion eller både och.

Regionnätsägare 

Regionnätsägare har redan idag krav på sig att utbyta data med Svenska kraftnät för att upprätthålla systemdriften. Idag sker det främst genom det så kallade Nätdatabanksamarbetet där Svenska kraftnät får information från de större regionnäten om kommande förändringar i deras nät samt genom utbyte av information om mätpunkter med de regionnät som skickar realtidsdata till Svenska kraftnät genom protokollet ICCP.

Senast år 2027 ska samtliga regionnätsägare inom observerbarhetsområdet kunna utbyta sina statiska kraftsystemmodeller och avbrottsplaner i formatet CIM med Svenska kraftnät. För att möjliggöra det måste Svenska kraftnät och regionnätsägarna först harmonisera sin gemensamma information om kraftsystemmodellen så att den blir enhetlig. Svenska kraftnät kommer under hösten 2023 att påbörja harmoniseringsarbetet med de större regionnätsägarna E.ON, Vattenfall, Ellevio, Jämtkraft samt Skellefteå kraft. Arbetet kommer att bedrivas inom ramen för Systemdriftforum, ett samarbete mellan Svenska kraftnät och de större regionnätsbolagen.

Samarbete och harmonisering av modeller med övriga regionnätsägare kommer att påbörjas under hösten 2024.

Betydande nätanvändare

En betydande nätanvändare definieras som en kraftproduktionsmodul eller en förbrukningsanläggning större än 1.5 MW ansluten inom observerbarhetsområdet.

Samtliga betydande nätanvändare både inom och utanför observerbarhetsområdet ska leverera data i realtid till Svenska kraftnät. Under vintern 2023/2024 kommer Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsägare, att påbörja en kartläggning av samtliga betydande nätanvändare i kraftsystemet. Syftet är att bedöma omfattning och kvalité på data som levereras idag samt ta fram en handlingsplan för att uppnå tillfredställande utökad leverans. Om data i realtid inte utbyts idag ska en bedömning göras av vilket protokoll och på vilket sätt en betydande nätanvändare ska leverera realtidsdata till Svenska kraftnät.

Tidplan

Från och med år 2027 kommer kraftsystemhubben att tillhandahållas som en webbverktyg där regionnätsägare och betydande nätanvändare ska rapportera in och kvalitetssäkra data om sina anläggningar. Detta inkluderar också att rapportera in begränsningar och avbrottsplaner, meddela förändringar på ett säkert och effektivt sätt samt att själva hantera parametrar för realtidsdata.

För att möjliggöra utvecklingen av kraftsystemhubben intensifieras nu samarbetet för datautbyte enligt en uppdaterad datautbytesprocess. Steg för steg, fram till år 2027, kommer Svenska kraftnät att lotsa kraftsystemets aktörer genom den uppdaterade datautbytesprocessen.

Mer information om arbetet publiceras löpande på www.svk.se. 

Kontakt kraftsystemhubben

E-postadress: datautbyte@svk.se

Granskad