Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraftsystemhubben – kraftsystemets digitala tvilling

Elmarknaden och Sveriges kraftsystem är i stor förändring. Energiomställningen med dess snabbt ökade elektrifiering och det ökade europeiska samarbetet, reglerat bland annat i europeiska nätkoder, ställer allt högre krav på det svenska kraftsystemet. Nya metoder och automatiserade processer måste utvecklas för att Svenska kraftnät ska kunna fortsätta balansera kraftsystemet och kunna möjliggöra flexibilitet och effektiv handel.

Ökad grad av digitalisering och minskade inslag av manuell hantering inom elnätsdrift, frekvensbalansering och analyser för stamnätsutveckling är helt nödvändiga åtgärder för att lyckas med detta. Därför utvecklar Svenska kraftnät en digital tvilling av det svenska kraftsystemet, även kallad kraftsystemhubben.

Svenska kraftnäts digitala tvilling ska innehålla aktuell och nödvändig information om hela kraftsystemet. Svenska kraftnät måste därför samla in stora mängder information i form av strukturdata, realtidsdata och plandata från regionnätsägare (DSO – Distribution System Operator) och betydande nätanvändare (SGU – Significant Grid Users). Informationen ska samlas in med hjälp av standardiserade metoder och genom standardformatet CIM (Common Information Model)

Vad innebär detta för marknadens aktörer?

Alla regionnätsägare och betydande nätanvändare både inom och utanför observerbarhetsområdet kommer att beröras av arbetet med insamlingen av informationen. Observerbarhetsområdet omfattar stamnät, regionnät och betydande nätanvändare i spänningsintervallet 400 – 70 kV samt nätavsnitt och större producenter (SGU klass D) i underliggande lokalnät. 

Beroende på en betydande nätanvändares effektstorlek samt huruvida anslutningen är inom eller utanför observerbarhetsområdet ställs olika krav på vilken informationsmängd som behöver tillhandahållas. En komplett definition av observerbarhetsområdet återfinns på sidan: Datautbyte: Legala förutsättningar och krav

Systemansvarig för distributionssystem

Svenska kraftnät utformar det nationella systemansvarsavtalet (NSA) så att systemansvarig för distributionssystem som ansluter till överföringssystemet får ansvar för att leverera data och modeller för kraftsystemmoduler i eget och underliggande nät.

Som ett led i genomförandet av kommissionsförordning 2017/1485 – System operation guideline – har Svenska kraftnät tagit fram förslag på en överenskommelse med systemansvariga för distributionssystem som ansluter till stamnätet. Läs mer om förslaget här.

Tidplan

2027 ska kraftsystemmodeller och avbrottsplaner utbytas med Svenska kraftnät på det standardiserade formatet CGMES enligt internationell CIM-standard.
Detta inkluderar också att rapportera in begränsningar och avbrottsplaner, meddela förändringar på ett säkert och effektivt sätt samt att själva hantera parametrar för realtidsdata.

För att möjliggöra utvecklingen av kraftsystemhubben intensifieras nu samarbetet för datautbyte enligt en uppdaterad datautbytesprocess. Steg för steg, fram till 2027, kommer Svenska kraftnät att lotsa kraftsystemets aktörer genom den uppdaterade datautbytesprocessen.

Mer information om arbetet publiceras löpande på www.svk.se 

Kontakt kraftsystemhubben

E-postadress: datautbyte@svk.se