Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillstånd

När vi planerar nya elförbindelser behöver vi få tillstånd (koncession) från Energimarknadsinspektionen (Ei) innan vi kan börja bygga. Vi kan även behöva andra tillstånd från Lantmäteriet, länsstyrelsen, kommunen och andra myndigheter.

Vem bestämmer att elförbindelsen får byggas?

Rätten att bygga en elförbindelse utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei utfärdar tillstånd (nätkoncession) att bedriva elnätsverksamhet på den planerade sträckan.

Rätten att dra ledningar över marken som tas i anspråk regleras i en så kallad ledningsrätt hos Lantmäteriet. Elförbindelser som vi planerar till utlandet beslutas av regeringen, efter att Ei gjort en bedömning. 

Beskrivning av miljökonsekvenser 

När vi planerar en ny elförbindelse eller annan verksamhet som medför större påverkan på miljön, ska koncessionsansökan bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver den planerade verksamheten och dess direkta och indirekta miljöeffekter, såväl positiva som negativa. Exempel på aspekter för vilka påverkan beskrivs är natur-, kultur- och boendemiljö. Här ger vi också förslag på hur vi minskar påverkan på omgivningen så mycket som möjligt.

Andra tillståndsansökningar eller dispenser innehåller också en beskrivning av hur miljön påverkas, men ofta i mindre omfattning.

Vad händer närmast efter att vi fått tillstånd?

När vi har fått koncession och övriga nödvändiga tillstånd informerar vi berörda fastighetsägare och kontaktar dem för att teckna markupplåtelseavtal.

Genom markupplåtelseavtalet kan vi få fastighetsägarens tillåtelse att bygga, behålla och underhålla elförbindelsen på dennes mark. .

Mer om markupplåtelse och ersättning.

Mer om samrådsprocessen.