Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillstånd

När vi planerar nya elförbindelser behöver vi få tillstånd (koncession) från Energimarknadsinspektionen (Ei) innan vi kan börja bygga. Vi kan även behöva andra tillstånd från Lantmäteriet, länsstyrelsen, kommunen och andra myndigheter.

Vem bestämmer att elförbindelsen får byggas?

Rätten att bygga en elförbindelse utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och Lantmäteriet. Ei utfärdar tillstånd (nätkoncession) att bedriva elnätsverksamhet på den planerade sträckan. Rätten att dra ledningar över marken som tas i anspråk regleras i en så kallad ledningsrätt hos Lantmäteriet. Elförbindelser som vi planerar till utlandet beslutas av regeringen, efter att Ei gjort en bedömning. 

Beskrivning av miljökonsekvenser 

Beroende på vad ansökan gäller, är den mer eller mindre omfattande. När vi planerar en ny elförbindelse eller annan verksamhet som medför större påverkan på miljön, kan den bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver hur den planerade verksamheten kan påverka natur-, kultur- och boendemiljön för de som bor i närheten. Här ger vi också förslag på hur vi minskar påverkan på omgivningen så mycket som möjligt.

Andra tillståndsansökningar eller dispenser, det vill säga undantag från olika föreskrifter och villkor, innehåller också en beskrivning av hur miljön påverkas, men i mindre omfattning.

Vad händer närmast efter att vi fått tillstånd?

När vi har fått koncession och övriga tillstånd som vi behöver, informerar vi åter igen berörda fastighetsägare och kontaktar dem för att teckna markupplåtelseavtal. Genom markupplåtelseavtalet kan vi få fastighetsägarens tillåtelse att bygga, behålla och underhålla elförbindelsen på dennes mark.

Mer om markupplåtelse och ersättning.

Mer om samrådsprocessen.

Granskad