Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så styrs vi

Svenska kraftnät är en statlig förvaltningsmyndighet som drivs i form av ett affärsverk. Uppdraget bestäms av regeringen och finansieras till största del genom avgifter.

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms av regeringen i instruktion för Affärsverket svenska kraftnät, genom det regleringsbrev som utfärdas varje år och enskilda regeringsuppdrag.

Verksamheten finansieras till största del genom avgifter som regionnätsföretag, stora elproducenter och balansansvariga betalar till Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det är regeringen som bestämmer vad Svenska kraftnät ska arbeta med.

Svenska kraftnäts uppdrag och arbetsområde definieras i förordning med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Varje år utfärdar regeringen även ett regleringsbrev där det står vad Svenska kraftnät ska arbeta med under det kommande året. I regleringsbrevet anges mål och särskilda uppdrag, hur verksamheten finansieras samt återrapporteringskrav.

Regleringsbrev 2024 på Ekonomistyrningsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Flertalet av dessa uppdrag rapporterar vi i årsredovisningen, men flera av uppdragen rapporteras separat. Dessutom tillkommer uppdrag till Svenska kraftnät under året.

Våra regeringsuppdrag

Styrelsen

Svenska kraftnät leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetschef. Ansvar och uppgifter för styrelsen och generaldirektören anges i myndighetsförordningen (2007:515), förordning (2007:1119) med instruktion för Svenska kraftnät samt i arbetsordningen.

Mer om styrelsen

Organisationsschema

Lotta Medelius-Bredhe är generaldirektör och myndighetens arbete är organiserat i fyra divisioner och tjugosex avdelningar. Direkt under generaldirektören finns också en ställföreträdande generaldirektör, säkerhetsskyddschef, teknisk direktör, chefsjurist och avdelningen Finans.

Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag.

Division System består av avdelningarna: Strategisk utveckling, Systemutveckling, Kraftsystem, Drift, Elmarknad, Beslutsstöd & IT-beställningar. Division Nät består av avdelningarna: Anläggningar, Ledningsteknik, Stationsteknik, Ledningsprojekt, Stationsprojekt, Anläggningsinvesteringar. Division Gemensamma funktioner består av avdelningarna: Säkerhet och beredskap, Inköp, Kommunikation, Rättsavdelningen, HR, Fastighet, Hållbarhet. Division IT består av avdelningarna: IT Ledningsstöd, IT för kraftsystem och elmarknad, IT för nät och anläggningar, Verksamhetsstöd och IT-utvecklingsstöd, Data och digitalisering, IT Säkerhet.
Division System består av avdelningarna: Strategisk utveckling, Systemutveckling, Kraftsystem, Drift, Elmarknad, Beslutsstöd & IT-beställningar. Division Nät består av avdelningarna: Anläggningar, Ledningsteknik, Stationsteknik, Ledningsprojekt, Stationsprojekt, Anläggningsinvesteringar. Division Gemensamma funktioner består av avdelningarna: Säkerhet och beredskap, Inköp, Kommunikation, Rättsavdelningen, HR, Fastighet, Hållbarhet. Division IT består av avdelningarna: IT Ledningsstöd, IT för kraftsystem och elmarknad, IT för nät och anläggningar, Verksamhetsstöd och IT-utvecklingsstöd, Data och digitalisering, IT Säkerhet.

Våra råd

Vi har knutit fem råd till vår organisation. Råden består av representanter från Svenska kraftnät, elbranschen och andra intressenter. De fungerar som informations- och samrådsorgan för frågor om transmissionsnät och drift, elberedskap, elmarknad, planer för utbyggnad och dammsäkerhet.

Mer om rådens arbete

Vårt huvudkontor ligger i Sundbyberg

I Sundbyberg arbetar de flesta av våra medarbetare, men vi har även kontor i Sundsvall, Sollefteå, Göteborg och Luleå. Svenska kraftnät sysselsätter också flera hundra konsulter och entreprenörer runt om i landet.

Kontakta oss