Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så styrs vi

Svenska kraftnät är en statlig förvaltningsmyndighet som drivs i form av ett affärsverk. Uppdraget bestäms av regeringen och finansieras till största del genom avgifter.

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms av regeringen i förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät samt genom det regleringsbrev som utfärdas varje år. I regleringsbrevet anges mål och särskilda uppdrag, hur verksamheten finansieras samt återrapporteringskrav.

Verksamheten finansieras till största del genom avgifter som regionnätsföretag, stora elproducenter och balansansvariga betalar till Svenska kraftnät.

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Regleringsbrev 2021 på Ekonomistyrningsverkets webbplats Öppnas i nytt fönster

Organisationsschema

Svenska kraftnät leds av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe och arbetet är organiserat i fyra divisioner och tjugofyra avdelningar. Direkt under generaldirektören finns också en ställföreträdande generaldirektör, säkerhetsskyddschef, internrevisor, teknisk direktör och avdelningen Finans.

Division System består av avdelningarna: Strategisk utveckling, Kraftsystem, Drift, Elmarknad, Beslutsstöd & IT-beställningar. Division Nät består av avdelningarna: Anläggningar, Stationsteknik, Ledningsteknik, Stationsprojekt, Ledningsprojekt, Samhällsbyggnad, Programledning. Division Gemensamma funktioner består av avdelningarna: Hållbar utveckling, Säkerhet och beredskap, Inköp, Kommunikation, Rättsavdelningen, HR. Division IT består av avdelningarna: IT Strategi och styrning, IT Applikationsförvaltning, IT Utveckling, IT Infrastruktur och drift.
Division System består av avdelningarna: Strategisk utveckling, Kraftsystem, Drift, Elmarknad, Beslutsstöd & IT-beställningar. Division Nät består av avdelningarna: Anläggningar, Stationsteknik, Ledningsteknik, Stationsprojekt, Ledningsprojekt, Samhällsbyggnad, Programledning. Division Gemensamma funktioner består av avdelningarna: Hållbar utveckling, Säkerhet och beredskap, Inköp, Kommunikation, Rättsavdelningen, HR. Division IT består av avdelningarna: IT Strategi och styrning, IT Applikationsförvaltning, IT Utveckling, IT Infrastruktur och drift.

Styrelsen

Svenska kraftnät leds av en styrelse och generaldirektören är myndighetschef. Ansvar och uppgifter för styrelsen och generaldirektören anges i myndighetsförordningen (2007:515), förordning (2007:1119) med instruktion för Svenska kraftnät samt i arbetsordningen.

Mer om styrelsen

Våra råd

Vi har knutit fem råd till vår organisation. Råden består av representanter från Svenska kraftnät, elbranschen och andra intressenter. De fungerar som informations- och samrådsorgan för frågor om transmissionsnät och drift, elberedskap, elmarknad, planer för utbyggnad och dammsäkerhet.

Mer om rådens arbete

Vårt huvudkontor ligger i Sundbyberg

I Sundbyberg arbetar de flesta av våra medarbetare, men vi har även kontor i Sundsvall samt i Sollefteå. Svenska kraftnät sysselsätter också flera hundra konsulter och entreprenörer runt om i landet.

Kontakta oss

Granskad