Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om elberedskapsmedel

Hur ansöker man om stöd för elberedskap? Det är en vanlig fråga till oss. Svaret är att det inte finns något sådant stöd. Däremot ska elföretag anmäla sina förändringar i vissa anläggningar och för verksamhetsförändringar.

Syftet med anmälningsförfarandet är att ge Svenska kraftnät möjlighet att besluta om beredskapsåtgärder för genomförande i samband med förändringar som elföretaget planerat för egen del, vilket ofta kan ge en ökad kostnadseffektivitet. Syftet är också att Svenska kraftnät via alla anmälningar ska ha information om elförsörjningens förmågor och vilka beredskapsåtgärder som behövs.

Det är Svenska kraftnät som ensidigt beslutar om vilka beredskapsåtgärder som elföretag ska genomföra. Vi kan fatta sådana beslut helt på eget initiativ, utan att först ha fått en anmälan, men vi har sett att vi kan stötta elförsörjningen mer effektivt om vi gör vårt arbete i nära samverkan med elföretagen.

När Svenska kraftnät beslutar om beredskapsåtgärd ska vi också lämna kostnadsersättning för åtgärden.

Vi tar gärna emot dina frågor och förslag när det gäller beredskapsåtgärder. Vi behöver en god dialog med dig som elföretag även i andra sammanhang än i samband med anmälan för att kunna fatta de beredskapsbeslut som är viktigast för elförsörjningens beredskapsförmågor.

Hur ansöker vi om elberedskapsmedel?

Det finns inte något ansökningsförfarande enligt elberedskapslagen. Det finns endast ett anmälningsförfarande om ditt elföretag avser att göra förändringar i vissa anläggningar eller i verksamheten.

Vilka åtgärder kan Svenska kraftnät besluta om?

Svenska kraftnät kan besluta om sådana åtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Med beredskapsåtgärder avses också sådana åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap.

Vilka förändringar i anläggningar är vi skyldiga att anmäla?

Läs 8 § Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvkFS 2013:2) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Vilka förändringar i verksamheten är vi skyldiga att anmäla?

Läs 9 § Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvkFS 2013:2 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Hur gör vi en anmälan?

Läs om detta på sidan Anmälan om förändring

Vi har ett förslag på beredskapsåtgärd som skulle bidra till en stärkt elberedskap, vart ska jag vända mig?

Kontakta Svenska kraftnät via e-post SBelberedskap@svk.se om du har en fråga eller ett förslag till beredskapsåtgärd.

Vad händer om man inte gör en anmälan?

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör anmälningsskyldighet kan enligt elberedskapslagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.