Pågående förlängningsärenden

Här hittar du de ärenden som Energimarknadsinspektionen eller regeringen ska fatta beslut om förlängd koncession för.

För mer detaljerad information och dokumentation om de pågående förlängningsärendena ber vi dig att kontakta vår registratur på e-post: registrator@svk.se.

Granskad