Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Elberedskapsverksamheten omfattas av olika lagar, förordningar och föreskrifter. Dessa beskrivs på denna sida.

Elberedskapslagen

Elberedskapslagen (1997:288) är den lag som reglerar elföretagens skyldigheter att vidta åtgärder för att säkerställa samhällets behov av elförsörjning vid svåra påfrestningar och höjd beredskap. Skyldigheterna i lagen gäller för företag som bedriver produktion av el, överföring av el och handel med el.

Elberedskapslagen på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Läs om skyldigheten att anmäla förändring och störning i anläggningar och verksamhet till Svenska kraftnät samt informera Svenska kraftnät vid allvarliga störningar.

Förordningen om elberedskap

I förordningen om elberedskap finns bestämmelser om vilka befogenheter Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet.

Förordning (1997:294) om elberedskap (Sveriges riksdags webbplats) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift

Svenska kraftnät har tagit fram elberedskapsföreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 2013:2) som trädde i kraft den 1 september 2013. Föreskriften anger närmare bestämmelser kring de skyldigheter som finns i lagen.

Elberedskapsföreskriften SvKFS 2013:2 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om elberedskapsföreskriften (.pdf) Öppnas i nytt fönster 

Förordning om statliga myndigheters beredskap

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska verka för att minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Enligt denna förordning är Svenska kraftnät beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorerna Elektroniska kommunikationer och post där Post- och telestyrelsen är sektorsansvarig myndighet och Energiförsörjning där Energimyndigheten är sektorsansvarig myndighet.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (Sveriges riksdags webbplats) Öppnas i nytt fönster

Regeringens instruktion och regleringsbrev till Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms i regeringens instruktion "Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät" och i regleringsbrev. Ett nytt regleringsbrev utfärdas av regeringen varje år.

Instruktion till Svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Kontakta oss via e-post: SBelberedskap@svk.se eller telefonväxeln: 010-475 80 00.

Granskad