Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regelverk för elberedskapsverksamheten

Elberedskapsverksamheten omfattas av olika lagar, förordningar och föreskrifter. Dessa beskrivs på denna sida.

Elberedskapslagen

Elberedskapslagen ger Svenska kraftnät möjlighet att besluta att elföretag ska vidta beredskapsåtgärder, det vill säga sådana åtgärder som stärker elföretagets förmåga att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Med beredskapsåtgärder avses också åtgärder som krävs för att göra det möjligt att vidta de åtgärder som behövs vid höjd beredskap.

Åtgärder som följer av skyldigheter som träffar elföretagen enligt andra lagar, till exempel ellagen eller säkerhetsskyddslagen innefattas inte i åtgärder som kan beslutas enligt elberedskapslagen. 

Om Svenska kraftnät beslutar en beredskapsåtgärd får kostnadsersättning lämnas till elföretaget. 

Elberedskapslagen innehåller en skyldighet för elföretagen att anmäla vissa förändringar i anläggningar eller i verksamheten. Syftena med anmälningsplikten är dels att beredskapsåtgärder ska bli kostnadseffektiva, dels för att Svenska kraftnät ska ha god kunskap om elförsörjningens förmågor.

Elberedskapslagen på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster

Läs om skyldigheten att anmäla förändring och störning i anläggningar och verksamhet till Svenska kraftnät samt informera Svenska kraftnät vid allvarliga störningar.

Förordningen om elberedskap

I förordningen om elberedskap finns bestämmelser om vilka befogenheter Svenska kraftnät har som elberedskapsmyndighet.

Förordning (1997:294) om elberedskap (Sveriges riksdags webbplats) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts elberedskapsföreskrift

Svenska kraftnät har tagit fram elberedskapsföreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 2023:1) som trädde i kraft den 1 april 2024. Föreskriften preciserar vissa bestämmelser som finns i elberedskapslagen, till exempel vilka förändringar i anläggningar eller verksamheten som är anmälningspliktiga.

Elberedskapsföreskriften SvKFS 2023:1 (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Förordning om statliga myndigheters beredskap

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet ska verka för att minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Enligt denna förordning är Svenska kraftnät beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorerna Elektroniska kommunikationer och post där Post- och telestyrelsen är sektorsansvarig myndighet och Energiförsörjning där Energimyndigheten är sektorsansvarig myndighet.

Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (Sveriges riksdags webbplats) Öppnas i nytt fönster

Regeringens instruktion och regleringsbrev till Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts uppdrag bestäms i regeringens instruktion "Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät" och i regleringsbrev. Ett nytt regleringsbrev utfärdas av regeringen varje år.

Instruktion till Svenska kraftnät på riksdagens webbplats Öppnas i nytt fönster