Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elområden och prisskillnader

Ibland är det olika priser i de olika elområdena. Det beror på att marknaden efterfrågar mer el än det går att överföra. Svenska kraftnät investerar stort i stamnätet för att bygga bort flaskhalsar och för att därigenom förbättra överföringen mellan elområdena.

Det produceras olika mycket el i olika elområden, och behovet av el är olika stort. Generellt kan man säga att det produceras mest el i norra Sverige och det förbrukas mest el i södra Sverige.

Prisskillnader när kapaciteten inte räcker till

Så länge det finns kapacitet i elnätet, alltså att det finns plats i ledningarna, jämnas priset ut mellan elområdena. Det sker genom att el överförs från områden med överskott på el till områden med underskott på el. Men när mycket el behöver förflyttas blir det trångt i ledningarna, och då räcker kapaciteten inte till. Det blir en flaskhals. Då blir elpriset högre i områden med underskott på el än i områden med överskott på el.

I södra Sverige är efterfrågan på el hög i förhållande till hur mycket elproduktion som finns. När överföringskapaciteten inte räcker till för att transportera så mycket el som efterfrågas där så bidrar det till att priset blir högre än i till exempel Sveriges norra elområden. Detta märks inte minst under årets kallaste dagar, då elförbrukningen generellt är högre.

Gränserna mellan Sveriges fyra elområden har satts så att de ska återspegla var det finns faktiska fysiska hinder i överföringen av el. Indelningen av elområden och hur de påverkar priserna förväntas skicka signaler till marknaden om var det behövs nya investeringar i elproduktion. Samtidigt ger det oss på Svenska kraftnät signaler om var stamnätet behöver förstärkas.

Kraftverk i söder har lagts ner

Men signalerna har inte varit tillräckligt starka för att få avsedd effekt. På senare år har vi snarare sett en motsatt trend i södra Sverige, det vill säga att kraftverk lagts ner. Det finns flera orsaker till detta, som till exempel nya skatter och att elpriserna tidigare var låga.

Nedläggningen har minskat tillgången på el i södra Sverige, och därmed ökat behovet att överföra el från andra områden. Samtidigt har det skett stora investeringar i vindkraft i de norra delarna av landet, vilket har ökat elproduktionen där. Dessa trender har drivit på prisskillnaden inom Sverige. 

Vi investerar för att jämna ut prisskillnaderna

Vi på Svenska kraftnät arbetar kontinuerligt med att utveckla stamnätet och bygga bort flaskhalsar så att det går att överföra mer el mellan elområdena. Här är några exempel:

  • SydVästlänken togs i drift fullt ut 2021 och har som främsta syfte att överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige. 

Läs mer om SydVästlänken

  • Mellan Oskarshamn och Hemsjö bygger vi ut och förnyar kraftledningarna så att kapaciteten till södra Sverige ökar. 

Läs mer om etappen Ekhyddan-Nybro och om etappen Nybro-Hemsjö

  • I investeringspaketet NordSyd förnyas och förstärks stamnätet i mellersta Sverige för att öka överföringskapaciteten från norr till söder. Det är vårt största investeringspaket någonsin.

Läs mer om det stora investeringspaketet NordSyd

Utöver att vi bygger ut och förstärker nätet genomför vi andra tekniska åtgärder som ökar överföringskapaciteten.

Utbyggt stamnät och mer elproduktion behövs

Att få nya ledningar på plats tar tid. Därför arbetar vi på flera håll med att förkorta tiden från att en utredning startas till att en ledning tas i drift. Målet är att det ska gå på halva tiden – sju år istället för fjorton år.

Ett utbyggt stamnät är dock inte den enda lösningen. Det behöver även tillkomma mer elproduktion på de platser där det behövs som mest. Svenska kraftnät ansvarar dock inte för produktionsanläggningarna eller var de är placerade.