Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elområden och prisskillnader

Ibland är det olika priser i de olika elområdena. Det beror på att marknaden efterfrågar mer el än det går att överföra. Svenska kraftnät investerar stort i transmissionsnätet för att bygga bort flaskhalsar.

Handeln med el sker på elbörserna, där priset sätts i en europagemensam auktion utifrån utbud och efterfrågan i varje elområde samt de kapaciteter som de systemansvariga, såsom Svenska kraftnät, kunnat tillgängliggöra för handel mellan elområden utifrån driftsäkerhetsperspektiv. Svenska kraftnät tillgängliggör alltid maximal driftsäker kapacitet för handel mellan elområden. Vad som är maximal driftsäker kapacitet varierar och beror på den förväntade flödessituationen i nätet, till exempel om det är några avbrott i nätet samt var last och produktion kommer vara belägen. 

Läs mer på sidan om elmarknaden

När elområden får olika elpris beror det på att marknadens efterfrågan på att överföra el mellan elområdena överstiger den tillgängliga överföringskapaciteten i nätet. I södra Sverige är efterfrågan på el hög i förhållande till hur mycket produktion som finns och när överföringskapaciteten inte räcker till för att transportera så mycket el som efterfrågas blir priset högre än i till exempel Sveriges norra elområden.

Nedläggning av kraftverk

Genom att elområdenas gränser är tänkta att återge nätets fysiska begränsningar syftar indelningen även till att skapa incitament för nya etableringar av produktion där behoven är som störst samtidigt som Svenska kraftnät får tydliga signaler kring var transmissionsnätet behöver förstärkas.

Dessa incitament har inte varit tillräckligt starka för att få avsedd effekt; de senare åren har vi snarare sett en motsatt trend i södra Sverige det vill säga att kraftverk läggs ned. Detta förklaras dock av flera andra aspekter vilka påverkar elproducenter, däribland nya styrmedel/skatter, de historiskt låga elpriserna samt långa tillståndsprocesser. Nedläggningen har påverkat tillgången på el i södra Sverige och därmed ökat behovet att överföra el från andra områden. Samtidigt har stora investeringar av vindkraft gjorts i de norra delarna. Dessa trender har drivit på prisskillnaden inom Sverige. 

Det gör Svenska kraftnät för att jämna ut prisskillnaderna

Ett hållbart och driftsäkert kraftsystem med konkurrenskraftiga elpriser är Svenska kraftnäts övergripande mål. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla transmissionsnätet och bygga bort flaskhalsar för att öka handelsmöjligheterna inom Sverige, Norden och Europa. SydVästlänken är nu i drift och den ledning som vi arbetar med mellan Oskarshamn och Hemsjö ökar kapaciteten till södra Sverige. Arbete sker även med åtgärder som på lite kortare sikt kan öka tillgänglig handelskapacitet; begränsande apparater i transmissionsnätet byts ut, utökade möjlighet till mothandel undersöks och nya metoder för att tillgängliggöra maximal kapacitet utifrån nätets fysiska egenskaper implementeras.

Investeringspaketet NordSyd är Svenska kraftnäts största någonsin. Inom ramen för detta förnyar och förstärker vi transmissionsnätet i mellersta Sverige för att öka överföringskapaciteten från norr till söder. Men att få nya ledningar på plats tar tid; med dagens tillståndsprocesser får vi räkna med att ett projekt tar runt 10-15 år att genomföra. Det försvårar möjligheterna att anpassa nätet efter en omvärld i snabb förändring, där många olika faktorer som Svenska kraftnäts inte alltid kan påverka får långtgående konsekvenser både för vilka kapaciteter som Svenska kraftnät kan tillgängliggöra för handel och de slutliga elpriserna.

Läs mer om det stora investeringspaketet NordSyd

Granskad