Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bidra med FFR

Är du intresserad av att sälja snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR) till Svenska kraftnät? Upphandlingen av FFR sker årsvis och för att få delta behöver leverantörer uppfylla vissa grundläggande krav. Upphandlingen för 2024 är nu i full gång. För att kunna bidra med FFR under 2024 års upphandling behöver förkvalificeringsansökan för resurser ha inkommit till Svenska kraftnät senast den 31 januari 2024.

Historiska analyser visar att behovet av FFR i kraftsystemet primärt finns under säsongen maj-november. Det kan dock finnas behov av FFR även under dagar och timmar utanför denna säsong och därför tecknar Svenska kraftnät för närvarande ettåriga avtal.

Som statlig myndighet behöver Svenska kraftnät teckna ramavtal med leverantörer för att kunna anta bud på FFR-marknaden. För att kunna bli leverantör behöver du uppfylla ett antal grundläggande krav.

Företag som vill kunna leverera FFR från sina anläggningar behöver:

  • delta och få sitt anbud antaget i en upphandlingsprocess
  • visa att resursen som ska leverera FFR uppfyller de tekniska kraven. Det sker genom att resursen genomgår en så kallad förkvalificering med godkänt resultat.

Övergripande tidplan för de två processerna:

  • November-december: Kvalificeringsperiod
  • December-februari: Anbudsperiod
  • Januari: Sista dag för inkommen komplett förkvalificeringsansökan för att delta i årets upphandling är 31 januari
  • Mars: Tilldelningsbeslut
  • April/maj: Avtalsperioden startar

Marknadslösningen för FFR och de tekniska kraven kan förändras. Mer information om aktuell marknadslösning finns i dokumentet FFR marknadslösning (.pdf) Öppnas i nytt fönster.

För mer information, läs om Behov av FFR

Upphandlingsprocessen

Svenska kraftnät gör en offentlig upphandling via upphandlingssportalen e-Avrop Öppnas i nytt fönster. Nya upphandlingar annonseras där och information om detta publiceras på Svenska kraftnäts webbplats.

Här beskrivs upphandlingsprocessen kortfattat och översiktligt. Fullständig information publiceras på respektive upphandlings sida under e-Avrop.

  • Kvalificering: Företag/leverantörer som vill delta i upphandlingen kvalificerar sig för att delta
  • Anbud: Kvalificerade företag/leverantörer lämnar in anbud
  • Tilldelning av avtal och avtalsskrivning: Ramavtal tecknas för aktuell avtalsperiod

Nuvarande avtalsperiod

Avtalsperioden för FFR startar i slutet av april och löper tolv månader framåt.

Förkvalificeringsprocessen

Förkvalificeringen innebär att leverantören genomför tester som visar på att resursen klarar de tekniska krav som gäller för FFR reserven.

Förkvalificeringsprocessen pågår parallellt med upphandlingsprocessen men är en separat process. Beroende på när förkvalificeringsansökan inkommer och hur lång tid godkännandeprocessen tar, är det inte säkert att anbudsgivarna vet vid anbudsinlämningen om resursen är godkänd eller inte enligt förkvalificeringsprocessen.

Sedan 2022 har Svenska kraftnät öppnat upp för att förkvalificera resurser för en femårsperiod. Förkvalificerade resurser kommer dock fortsatt att behöva delta i upphandling och få anbud antagna varje år för att få delta på FFR-marknaden.

Mer information om förkvalificering

For information and documents in English, see our English website.

Dokument förkvalificering FFR

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om upphandlingen, vänligen kontakta oss via e-post: ffr@svk.se