Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om systemansvaret

Kraftsystemets leveranssäkerhet är ett gemensamt ansvar. Alla som ansluter en anläggning till kraftsystemet ansvarar för att den egna anläggningen följer gällande krav och fungerar driftsäkert. För att säkerställa att kraftsystemet är driftsäkert på kort och lång sikt finns så kallade systemansvariga.

Elöverföringssystemets driftsäkerhet beror på förhållanden i själva ledningsnätet och på hur de olika anläggningarna i kraftsystemet samverkar.  

Svenska kraftnät är systemansvarig för överföringssystemet (TSO), systemansvarig myndighet och transmissionsnätsföretag. Det betyder att vi har ansvar för att det svenska överföringssystemet för el är hållbart, säkert och kostnadseffektivt.

De företag som äger region- och lokalnät har systemansvar för distributionssystemet, så kallade Distribution System Operator (DSO). Det betyder att de har ansvar för att deras respektive distributionssystem är hållbart, säkert och kostnadseffektivt.

Skillnad i ansvar mellan TSO och DSO

Det som skiljer en TSO och DSO, är att TSO ansvarar för samordningen av kraftsystemet som helhet, så att det går att upprätthålla driftsäkerheten i överföringssystemet. Som systemansvarig för överföringssystemet har Svenska kraftnät bland annat även ansvar för att tilldela kapacitet till marknaden utifrån hänsyn till driftsäkerheten.

Kraftsystemets driftsäkerhet

Med driftsäkerhet menas det nationella kraftsystemets förmåga att upprätthålla säkra leveranser av effekt och energi. Svenska kraftnäts ansvar för driftsäkerheten som TSO, innebär att hålla överföringssystemet i normaldrifttillstånd, eller återföra det till normaldrifttillstånd så snart som möjligt efter en eller flera händelser.  

Kraftsystemstabilitet förutsättning för driftsäkerhet

Att leverera el är komplicerat, det handlar inte bara om att koppla på en slang och öppna en kran. El styrs av fysikens lagar där varje del i kraftsystemet hänger ihop och påverkar varandra.

För att fungera måste kraftsystemet hela tiden vara stabilt utifrån olika fysiska parametrar.

Läs mer om Kraftsystemstabilitet.

Gränser för driftsäkerhet

En förutsättning för att upprätthålla driftsäkerheten, är att ha relevanta funktionskrav och definierade gränser för driftsäkerhet.

För att fungera måste kraftsystemet hela tiden vara stabilt utifrån olika fysiska parametrar. Överföringssystemets status ur ett driftsäkerhetsperspektiv definieras genom de så kallade systemdrifttillstånden. Systemdrifttillståndet bestäms av flera olika parametrar som till exempel frekvens och spänning.

Läs om systemdrifttillstånden under Principer för driftsäkerhet.

Balansering av kraftsystemet

För att elsystemet ska fungera och det ska gå att leverera el, så måste det hela tiden vara balans mellan förbrukning och produktion av el. Störningar i balansen riskerar även att skada eller helt slå ut teknisk utrustning. En av Svenska kraftnäts viktigaste uppgifter är att dygnet runt, året om upprätthålla den kortsiktiga balansen i elsystemet.

Läs mer om Balansering.

Svenska kraftnäts systemansvar i praktiken

Svenska kraftnät utövar systemansvaret både genom egna insatser och genom att samordna insatserna från andra aktörer i kraftsystemet. 

I praktiken omfattar vårt systemansvar att styra, övervaka samt precisera och klarlägga behov av de faktorer som påverkar överföringssystemets driftsäkerhet, bland annat dess stabilitet och balans.

Systemansvarig ska bland annat säkerställa tillgång till nödvändiga verktyg för att säkra systemdriften. Det handlar exempelvis om att anskaffa olika stödtjänster och avhjälpande åtgärder.

Läs om olika verktyg som används för att säkra systemdriften.