Aktörsportalen

Här finns information och verktyg för dig som besöker vår webbplats i ditt arbete.

Informati­onsmöten om Elmarkna­dshubben

För att kunna träffa så många framtida användare av elmarknadshubben som möjligt kommer vi att hålla ett antal nya informations- och dialogmöten under våren 2018.

Anmäl dig här