Aktörsportalen

Information och verktyg för dig som besöker vår webbplats i ditt arbete.

Vägen till en effektivare elmarknad

Elmarknadshubben är en central informationshanteringsmodell som ska vara ett nav för den information som sänds mellan aktörer på den svenska elmarknaden.

Läs mer om Elmarknadshubben