Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om Svenska kraftnäts behandling av personuppgifter

Svenska kraftnät kan komma att behandla följande: personuppgifter om dig kopplat till vårt uppdrag som tillsynsmyndighet över enskilda verksamhetsutövare inom områdena elförsörjning och dammanläggningar. Det handlar framförallt om namn, befattning kontaktuppgifter samt i vissa fall personnummer.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att Svenska kraftnät ska ha kännedom om behörig beslutsfattare i de verksamheter som har anmält att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är därför myndighetsutövning respektive utförande av allmän uppgift.

De personuppgifter du lämnar till Svenska kraftnät bevaras i enlighet med arkivlagstiftningen.

Eftersom Svenska kraftnät är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Svenska kraftnäts dataskyddspolicy

I vår dataskyddspolicy kan du läsa mer om hur Svenska kraftnät behandlar personuppgifter, exempelvis kan du läsa om rätten att få tillgång till dina personuppgifter och om rätten till rättelse och radering. 

Granskad