Utveckling av elmarknaden

Den svenska elmarknaden står inför stora förändringar kommande år. Svenska kraftnät har sammanställt de viktigaste ändringar vi ser kommer att införas fram till 2030 i ett framtidsscenario för elmarknaden.

De viktigaste ändringar 2020: FoU-projektet lokala flexibilitetsmarknader, 2021: Enpris och en position införs för balansavräkning, Ny avgiftsstruktur för balansansvariga införs. 2022: Ny stödtjänst FCR-D nedreglering införs, Gemensam nordisk kapacitetsmarknad för aFRR införs, Nya balansaktörsroller BSP och BRP införs, Automatiserad nordisk reglerkraftmarknad införs. 2023: Flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning införs, Förslag om indelning i elområden, 15 minuters avräkningsperiod för obalanser och handelsperiod införs, Auktioner införs på intradagmarknaden, Nordisk kapacitetsmarknad för mFRR. 2024: 15 minuters handelsperiod på dagenföremarknaden införs, Utbyte av balansenergi på Europeiska plattformar införs. (.pdf) Öppnas i nytt fönster
Översikt över milstolpar i utvecklingen av den svenska elmarknaden kommande år. Klicka för större bild.

Observera att översikten ger en ögonblicksbild av aktuella tidplaner. Tidplanerna för de enskilda milstolparna kan komma att ändras. Översiktsbilden och informationen kommer därför att uppdateras kontinuerligt.

Milstolpar i utvecklingen av den svenska elmarknaden

Granskad