Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Export och import av el

Sverige exporterar el de flesta av årets timmar. Det gör vi för att vi är en del av den avreglerade europeiska elmarknaden, där elnäten är ihopkopplade och el flödar över nationsgränserna.

När elnäten är ihopkopplade istället för att varje land fungerar som en ö kan länderna hjälpa varandra. Den som har brist för tillfället kan köpa av den som har överskott.

Att vara ihopkopplad med andra ger alltså en ökad försörjningstrygghet. Försörjningstrygghet är ett av målen för EU:s energipolitik. De samlade energiresurserna ska användas så effektivt som möjligt för att möta efterfrågan på el hos konsumenterna i Europa.

EU:s elmarknadsförordning sätter ramarna

Europeiska rådets och Europaparlamentets har bedömt att en integrerad europeisk elmarknad är den bästa vägen för att uppnå målen för unionens energipolitik. Det är också i linje med EU:s grundprincip om fri handel med varor och tjänster.

El handlas därför som en vara, där elproducenterna som äger kraftverken säljer och elbolagen köper för att sedan sälja vidare till konsumenterna. EU:s elmarknadsförordning sätter ramarna för hur detta går till.

Om elmarknaden

EU:s inre elmarknad

Vi ansvarar för elens motorvägar

För att elen ska nå hela vägen från elproducenternas kraftverk till elkunderna i medlemsländerna måste den transporteras. Det är här Svenska kraftnät och motsvarande organ i de andra länderna i Europa kommer in i bilden. Vi och de ansvarar för den långväga transporten – elens ”motorvägar” – inom och mellan länderna, och är systemansvariga för respektive lands kraftnät.

Om transmissionsnätet

Det finns begränsningar i hur mycket el som rent fysiskt går att transportera från en plats till en annan. På vissa sträckor finns det begränsad överföringskapacitet – så kallade flaskhalsar.

Det innebär att tillgång och efterfrågan inte riktigt kan mötas. På ena sidan flaskhalsen finns det tillräckligt med el, på den andra sidan behövs det mer än vad som går att skicka genom flaskhalsen. Det är då det uppstår skillnader i pris mellan olika elområden, eftersom bristsituationen driver upp priserna.

Läs om elområden

70-procentsregeln styr över exporten

Det här är relevant för exporten och importen av el. Varje gång el exporteras så passerar den en gräns mellan två elområden. Enligt EU:s elmarknadsförordning måste Svenska kraftnät och de andra systemansvariga för överföringssystemen hålla minst 70 procent av kapaciteten i elnätet öppet för handeln på elmarknaden.

Sverige kan alltså inte på egen hand bestämma att elen inte får skickas på export. Svenska kraftnät kan visserligen söka dispens för 70-procentsregeln hos Energimarknadsinspektionen med hänvisning till kriterier för driftsäkerhet, men har fått avslag på dispenser för olika elområdesgränser flera gånger.

Nyhet: Beslut från EI i frågan om undantag från 70-procentregeln

Ibland måste vi importera el

Och även om Sverige exporterar el de flesta av årets timmar så är ledningarna till grannländerna vår livlina de få timmar på året då den svenska elproduktionen inte räcker till. Utan dessa ledningar skulle vi inte kunna importera någon el då.