Finansiell information

Staten äger Svenska kraftnät och ställer krav på avkastning.

Vi är en myndighet som drivs i form av ett statligt affärsverk. Det innebär att vår verksamhet främst finansieras av avgifter för de tjänster som vi tillhandahåller. Svenska kraftnät ägs av staten. Därför ställer staten avkastningskrav på oss.

Staten har satt som krav att Svenska kraftnät ska uppnå en avkastning på justerat eget kapital efter skattemotsvarighet på 6 procent under en konjunkturcykel samt en skuldsättningsgrad på högst 90 procent för år 2020. 2020 hade vi en avkastning på justerat eget kapital på 5,5 procent och en skuldsättningsgrad på -22,5 procent och föreslår en utdelning på 404 mnkr.

Mer i vår årsredovisning för 2020 (pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster). (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Granskad