Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Framtida volymbehov

Marknaderna för reserver väntas växa de kommande åren och Svenska kraftnät har därför tagit fram en estimering av framtida volymbehov på kapacitetsmarknaderna för reserver för åren 2024-2026.

Preliminära framtida volymbehov kapacitetsmarknader för balansering
Stapeldiagram över preliminära framtida volymbehov kapacitetsmarknader för balansering. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Notera att volymerna i bilden är estimerade kapacitetsvolymer av reserver. Volymen (MW) är upphandlad kapacitet per timme.

  • aFRR och mFRR: Volymerna för 2024-2026 ej ska tolkas som en upphandlingsplan utan endast som en indikering om att volymerna för aFRR och mFRR kommer ökas stegvis kommande år. Staplar för aFRR och mFRR är prickade för att belysa detta.
  • FCR-N: Volymerna upphandlas som en (1) symmetrisk produkt som ger kapacitet både upp och ned.
  • FFR: Antalet timmar då behov finns antas öka, men i dagsläget ingen prognos för ökad volym dessa timmar.

Ta del av bilden Preliminära framtida volymbehov kapacitetsmarknader för balansering som dokument. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnät kommer att publicera mer information om framtida volymkrav under 2024.

Mer information

I juni 2023 höll Svenska kraftnät ett möte inom forum Träffa Balansmarknad med fokus på utbud och efterfrågan på balansmarknaderna. Material och inspelning från mötet går att hitta här: Välkommen till möte 16 i forumet ”Träffa Balansmarknad”

Mer information om framtida volymbehov för reserver finns i rapporterna