Stödtjänster och avhjälpande åtgärder

Som systemansvarig ska Svenska kraftnät ha till gång till olika tjänster och åtgärder för att kunna hantera störningar i kraftsystemet oavsett systemdrifttillstånd. De ska vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga.

De olika tjänsterna och åtgärderna som en systemansvarig för överföringssystem kan använda sig av har olika grad av frivillighet, marknadsbasering och ersättning. En systemansvarig ska så långt det är möjligt utforma och använda sig av marknadsbaserade stödtjänster.

Stödtjänster

Stödtjänster är helt marknadsbaserade vilket innebär att de upphandlas öppet i konkurrens med hjälp av budgivning på respektive marknad. Ersättning och regelverk sker enligt de principer som gäller för respektive marknad. Deltagande är frivilligt.

För att få tillåtelse att leverera stödtjänster ska en potentiell leverantör först visa att de tekniska kraven för stödtjänsten är uppfyllda genom att genomföra en så kallad förkvalificering med godkänt resultat.

Olika stödtjänster

Idag använder Svenska kraftnät olika stödtjänster för kraftsystemets olika behov:

  • Frekvensåterställningsreserver (Frequency Restoration Reserve, FRR). Det finns två olika produkter, en som aktiveras automatiskt automatiskt (aFRR) och en som aktiveras manuellt (mFRR).
  • Frekvenshållningsreserver (Frequency Containment Reserves, FCR).
    Det finns två olika produkter, en för normaldrift (FCR-N) och en för störningar (FCR-D).
  • Snabb frekvensreserv (Fast Frequency Reserve, FFR).

Mer information om stödtjänsterna finns under Aktörsportalen.

Fler stödtjänster och marknader är under utveckling.

Läs mer under Utveckling av kraftsystemet.

Avhjälpande åtgärder

Åtgärder som anskaffas med olika grad av konkurrens och frivillighet

  • Åtgärder som upphandlas i konkurrens
  • Åtgärder som upphandlas utan konkurrens
  • Åtgärder genom direkt beordring av Svenska kraftnät (oplanerad beordring)

Leverantören har rätt till ersättning.

Störningsreserven är ett exempel på en sådan åtgärd.

Läs mer om Störningsreserven under Aktörsportalen.

Åtgärder utan konkurrens och ersättning

Åtgärder som ingår som en del av kraven för att vara ansluten till kraftsystemet, exempelvis krav på utrustning för förbrukningsfrånkoppling.

Läs mer om förbrukningsfrånkoppling.

Granskad