Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Larmning och varning vid dammhaveri

Svenska kraftnät har i samverkan med berörda aktörer utvecklat enhetliga rutiner för larmning, varning och information vid dammhaverier för de stora reglerade älvarna. Rutinerna har införts hos SOS Alarm.

Det är mycket viktigt att dammägare snabbt och effektivt kan larma berörda samhällsaktörer vid dammhaverier som skulle kunna orsaka allvarliga skador och störningar med stor geografisk spridning.

Det är också mycket viktigt att snabbt och effektivt kunna varna allmänhet som kan vara i fara vid ett dammhaveri. Målet med de upprättade larm- och varningsrutinerna är att göra det möjligt.

Vår rapport beskriver de nationella larm- och varningsrutinerna och utgör ett stöd för berörda aktörers beredskapsplanering och upprättande av sina beredskapsrutiner och -planer. 2022 års utgåva är i huvudsak oförändrad med tillägget att ett larmsamtal har införts. I övrigt har förtydliganden om larmavtal gjorts, terminologin aktualiserats och en omstrukturering av dokumentet gjorts.

Provlarmningar genomförs två gånger om året för att testa larmrutinerna. Svenska kraftnät har en styrgrupp för larmning och varning vid dammhaverier vars roll är att se över och vid behov utveckla rutinerna samt att planera och följa upp provlarm. Styrgruppen har representanter från kraftindustrin, länsstyrelser, MSB, SOS Alarm, Sveriges Radio, kommuner och räddningstjänst

För mer information kontakta dammsakerhet@svk.se.

Att varna allmänheten

SOS Alarm installerade 2014 ett tekniskt system för att kunna förmedla Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) via mobil och fast telefoni vid allvarliga olyckor och kriser.

Förberedda varningsmeddelanden att skicka ut i händelse av dammhaveri finns hos SOS Alarm för dammanläggningar med dammar i dammsäkerhetsklass A, B och C. Detta system kompletterar övriga varningskanaler, det vill säga VMA via radio, TV och varningssirener.

Information om Viktigt Meddelande till Allmänheten på SOS alarms webbplats.

Energiforskrapporten ”Att varna allmänheten vid dammhaveri” redogör för utvecklingen inom området de senaste fem åren och beskriver nuläge samt utvecklingsbehov.

Rapporten är ett resultat av ett utvecklingsprojekt inom Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram med medverkan från ett antal vattenkraftföretag och Svenska kraftnät.

Rapporten "Att varna allmänheten vid dammhaveri" (Energiforsk) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Ett system för att informera och varna allmänheten med talade meddelanden från en högtalare placerad vid en dammanläggning testas och utvärderas i ett Energiforskprojekt 2020.