Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elledning och växt i ett vinterlandskap.
Störst risk för effektbrist finns under kalla, vindstilla vinterdagar.

När elen inte räcker till

I varje givet ögonblick måste det råda balans mellan den mängd el som produceras och den mängd som förbrukas i Sverige. När förbrukningen överstiger produktionen kan det uppstå effektbrist. Men det finns marknadsmekanismer och ett antal verktyg att ta till.

El handlas på en avreglerad marknad och elpriset bestäms för varje timme det kommande dygnet. Säljarna lägger bud på vad de har för produktion och vad de vill sälja den för, och köparna lägger bud på hur mycket el de vill köpa och för hur mycket. En första signal på effektbrist är att säljbuden inte räcker till för att täcka alla köpbud. Köparna vill köpa mer än vad som finns tillgängligt till försäljning.

Takpris på elbörsen

När säljbuden och köpbuden inte möts blir det inget så kallat priskryss. Då sätts ett fast takpris på elbörsen, 4 000 EUR/MWh. Det höga priset gör troligen att kunderna drar ner på sin elförbrukning. Dämpad förbrukning bidrar till dämpad effektbrist.

Läs mer om prissättning och priskryss

Avkortning – alla får mindre

När det inte blir priskryss sker så kallad avkortning av köpbuden. Det innebär att alla köpbud minskas proportionerligt så att de går ihop med befintliga säljbud. Detta sker direkt från elbörsen.

Bud från reglerkraftsmarknaden

På reglerkraftmarknaden erbjuder aktörer extra elproduktion, eller i vissa fall förbrukningsminskning, som Svenska kraftnät kan handla upp. Inför timmen då det förväntas bli effektbrist kollar personalen i kontrollrummet på Svenska kraftnät om det finns tillräckligt med bud på reglerkraft på den nordiska marknaden och i övriga grannländer. De handlar den el som behövs för att hålla frekvensen på 50 Hz.

Reglerkraftmarknaden är en del av balanseringsmarknaden för el.

Läs mer om balansering av kraftsystemet

Effektreserven – tillgänglig under vintern

Den största risken för effektbrist finns under kalla, vindstilla dagar under vintern. Därför finns det en upphandlad strategisk effektreserv att ta till under perioden 16 november till 15 mars. Skulle det inte finnas bud på reglerkraftmarknaden kan kontrollrummets personal aktivera effektreserven under vintermånaderna.

Fram till och med vintern 2024/2025 så är det Karlshamnsverket som tillhandahåller den upphandlade effektreserven. Karlshamnsverket förbinder sig att kunna starta produktion av upp till 562 MW för Svenska kraftnäts behov. Anläggningen ägs och förvaltas av Uniper, som disponerar över all produktion utöver den som ingår i effektreserven. Karlshamnsverket är oljeeldat.

Läs mer om effektreserven

Läs mer om hur vi hanterar vinterns utmaningar

Störningsreserven

Störningsreserven har ett annat syfte än effektreserven. Här handlar det inte om att hantera en på förhand förväntad effektbrist, utan att snabbt få kraftsystemet i balans igen när elproduktion oplanerat faller bort eller det blir fel på stamnätsledningar. Svenska kraftnäts störningsreserv består av gasturbiner som kan aktiveras på 15 minuter vid en störning.

Läs mer om störningsreserven

Manuell förbrukningsfrånkoppling

Om inte något av det ovanstående löst situationen kan Svenska kraftnät som en sista nödåtgärd beordra manuell förbrukningsfrånkoppling för att skydda kraftsystemet. Det innebär att vissa områden under kortare tid blir strömlösa för att elen inte räcker till. Det är en åtgärd vi hittills aldrig behövt ta till.

Läs mer om hur frånkoppling fungerar