Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Balansmarknaden

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen mellan elförbrukning och elproduktion i det svenska elsystemet. För att göra det så köper vi in och aktiverar stödtjänster. Handeln ska ske på ett öppet, kostnadseffektivt och icke-diskriminerande sätt.

Svenska kraftnät ansvarar för att säkerställa marknader för stödtjänster.

En stödtjänst bidrar med en viss förmåga som kraftsystemet behöver, såsom en upp- eller nedreglering av produktion eller förbrukning av el.

Det finns olika typer av stödtjänster med olika krav på bland annat uthållighet och snabbhet. Några är automatiska och andra manuella, vissa stöttar kraftsystemet under normaldrift medan andra används vid större störningar.

Stödtjänster kan exempelvis tillhandahållas av produktionsanläggningar, anläggningar som kan anpassa sin elförbrukning eller energilager.

Läs mer om stödtjänster och avhjälpande åtgärder.

Information om balanseringsprocessen finns under Balansering av kraftsystemet.

Balansmarknaden utvecklas och växer

Svenska kraftnät arbetar aktivt med utveckling av nya marknadslösningar för anskaffning av de tjänster som behövs för en robust drift av kraftsystemet, så dekan ske så kostnadseffektivt som möjligt.

Förändringarna innebär även att nya teknikslag och fler anläggningar än tidigare ges möjlighet att blir leverantörer av stödtjänster, vilket både ger möjlighet för företagen att öka sin lönsamhet och att bidra till en fortsatt hög leveranssäkerhet i vårt elsystem.

Behovet av stödtjänster ökar

Kraftsystemet är inne i en snabb och omfattande omvandling. De nya teknikerna för elproduktion har andra förmågor än de gamla och ger därför inte samma bidrag till kraftsystemets stabilitet som tidigare, vilket leder till behov av nya stödtjänster.

Övergången till en ökad andel förnyelsebar elproduktion som är väderberoende, medför att behovet av stödtjänster för balansering kommer öka.

Införandet av EU:s gemensamma inre marknad för el ställer också nya krav på hur balansering ske och hur balansmarknaderna ska utformas.

I praktiken leder det här sammantaget till utveckling av både nya stödtjänster och nya marknader för stödtjänster.

Läs mer under Utveckling av kraftsystemet.

Svenska kraftnät önskar öka antalet leverantörer

Att tillgängliggöra marknaderna för stödtjänster för nya tekniker är ett viktigt steg i att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet och att upprätthålla driftsäkerheten på ett effektivt sätt även i framtiden.

Svenska kraftnät arbetar därför med att underlätta för nya tekniker att ta plats på marknaderna. Att öka antalet leverantörer är både en fråga om att säkerställa att tillräcklig flexibilitet kan bjudas in för det totala behovet samt att skapa tillräcklig konkurrens.

Läs mer under Bidra med reserver