Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utbildning för frivilligresurser

Svenska kraftnät samarbetar med frivilligorganisationer för att utbilda och tillhandahålla personal för frivillig tjänstgöring som stöd till elförsörjning vid extraordinära situationer. Utbildade personer som kan hjälpa till behövs! Vill du vara en extra resurs för elförsörjningen vid stora störningar?

Organisationerna vi samarbetar med

Hos Frivilliga Automobilkåren (FAK) och Bilkåren finns bandvagnsförare och operatörer till reservelverk. Dessa resurser kan avlösa eller förstärka elnätsbolagens ordinarie personal.

Frivilliga Automobilkårens webbplats

Bilkårens webbplats

Utbildade sambandsoperatörer från Frivilliga radioorganisationen (FRO) bemannar Svenska kraftnäts mobila lednings- och sambandsstöd MOLOS.

Vid avrop av Beredskapsresursen MOLOS är det Svenska kraftnät som ansvarar för att kontakta aktuell MOLOS-besättning och därmed bemanna upp funktionen.

Mottagande företag måste teckna avtal med förstärkningsresurserna enligt avtal om tillfällig anställning för att kunna nyttja MOLOS som förstärkningsresurs.

Frivilliga radioorganisationens webbplats

Frivilliga Flygkåren (FFK) kan på uppdrag av elnätföretag genomföra flygningar för spaning längs luftledningar, vägar med mera vid extra ordinära situationer då skador uppstått på elnäten.

Frivilliga Flygkårens webbplats

Utbildning för frivilliga - vill du vara med?

Vi samarbetar med frivilligorganisationer för att utbilda och tillhandahålla personal som kan hjälpa till vid extraordinära situationer. Det finns behov av

 • bandvagnsförare
 • MOLOS-besättningar
 • piloter för flyguppdrag

Kontakta respektive frivilligorganisation om du har frågor om utbildningen eller vill ansöka. 

Frivilligorganisationer

Roll  Uppgifter Kontaktväg 
Bandvagnsförare
 • Avlösa företagens egna förare
 • Bemanna elförsörjningens beredskapsbandvagnar

Frivilliga Automobilkåren

eller 

Bilkåren

MOLOS-besättning (Mobilt lednings- och sambandsstöd)
 • Bygga upp kommunikationsnät för tal och data.
 • Upprätta och betjäna ledningsplats.
 • Förstärka sambandsplanering och kommunikationsplan.
 • Resurs för olika radiosystem.

Frivilliga Radioorganisationen

Piloter
 • Flyginspektioner av kraftledningar främst på stam- och regionnätsanläggningar.

 • Fotodokumentera och rapportera upptäckta skador i realtid till reparationsledare.

 • Leda och lotsa markfordon till reparationsplats i okänd terräng.

Frivilliga flygkåren