Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Forskning och utveckling inom dammsäkerhetsområdet

Vi stöttar och medverkar i forskning och utvecklingsprojekt för att klara viktiga utmaningar för vattenkraften och dammsäkerheten i landet. Möjligheten att säkert kunna magasinera och reglera vatten är grundförutsättningar för väl fungerande vattenkraft och långsiktigt hållbara gruvdammar.

Utmaningar

Vattenkraft är en kraftkälla som ständigt måste förnyas och anpassas efter en allt mer krävande situation för reglering, striktare miljövillkor, klimatförändringar och ökade krav på säkerhet.

I framtidens energisystem kommer vattenkraftens roll, att leverera både baskraft och reglerkraft, att bli ännu viktigare. Samtidigt står vi inför ett åldrande dammbestånd med anläggningar som i vissa fall redan idag har överskridit den ursprungliga förväntade livslängden.

Foto: Sten Bergström

Så här bidrar vi till kunskap och kompetens

Syftet med vårt stöd är att bidra till att kunskap och kompetens inom dammsäkerhetsområdet bevaras, utvecklas och tillgängliggörs. Vi samverkar med kraft- och gruvindustrin, högskolor och andra myndigheter i satsningar på forskning och utveckling, kunskapsspridning och kompetensförsörjning inom området.

En stor del av arbetet bedrivs i samverkan med kraftindustrin genom utvecklingsföretaget Energiforsk, där Svenska kraftnät är delägare. Genom Energiforsk stödjer vi

  • utvecklingsprojekt och internationellt expertutbyte
  • högskoleutbildning och examensarbeten
  • forskning och doktorandprojekt vid tekniska högskolor inom kompetenscentrumet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

Ladda ner "Plan för Svenska kraftnäts stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom dammsäkerhetsområdet 2024-2027" (.pdf) Öppnas i nytt fönster