Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älvgrupper och älvnätverk

Det finns älvgrupper för ett 30-tal vattendrag i landet. Älvgrupper utgör forum för samarbete mellan och samordning av berörda intressenter längs vattendraget.

2016 genomfördes en översyn av älvgruppers verksamhet med det övergripande syftet att förbättra beredskapen för dammhaveri.

Målet med översynen var att få en samsyn när det gäller syfte, arbetsformer och bemanning. Översynen resulterade i förslag som är tänkta att utgöra stöd för älvgruppers verksamheter.

Översynen av älvgruppers verksamhet. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Mer om älvgrupper på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida Öppnas i nytt fönster

Älvnätverket

Älvnätverket är ett övergripande nätverk för älvgrupperna för de tio stora kraftverksälvarna i Sverige. I nätverket ingår representanter från länsstyrelser, vattenregleringsföretag och dammägare, Svenska kraftnät, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och SMHI.

Nätverkets syfte är att vara ett

  • inriktande forum för älvgruppernas verksamhet
  • erfarenhetsåterkopplande forum för inträffade händelser och övningar
  • samordnande forum för beredskapsplanering
  • kompetenshöjande forum för deltagande organisationer
  • nätverk för stöd vid stora händelser.

Älvnätverket håller två möten per år. Samverkansformerna inom nätverket och med älvgrupperna utvecklas successivt.