Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnät möjliggör den gröna energiomställningen

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Just nu pågår ett enormt arbete med att anpassa kraftsystemet utifrån energiomställningen – bland annat för att kunna möta efterfrågan på förnybar el och ökad efterfrågan i och med elektrifieringen.

Det blir tydligare för var dag som går att svenskarna i allt större utsträckning efterfrågar grön el. Ett av Sveriges klimatmål är att senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är en stor förändring och där har Svenska kraftnät en viktig roll.

– Vi möjliggör omställningen av elsystemet genom att anpassa kraftsystemets förmågor. En större andel förnyelsebar, väderberoende, elproduktion innebär att vi måste utveckla balanseringsprocessen och utformningen av stödtjänster. För att lyckas med detta behöver vi vara lösningsorienterade och samarbeta med många aktörer, säger Malin Stridh, chef för avdelningen Elmarknad på Svenska kraftnät.

Bygga ut transmissionsnätet för en grön el

Behovet av el har ökat snabbare än vad som förutsågs för tio år sedan och transmissionsnätet behöver därför byggas ut, bland annat ansluts en större del vindkraft. För att kunna bygga ut och förnya investerar Svenska kraftnät ungefär 50 miljarder kronor under de kommande tio åren.

– Vi har idag ett väl fungerande transmissionsnät med god kapacitet över landet. Däremot finns det områden där situationen är ansträngd och nya anslutningar har nekats. Ofta beror det på att lokal elproduktion har lagts ner och i vissa fall samtidigt som stora elförbrukare ansluts. För att kunna bygga ut transmissionsnätet arbetar vi utifrån prognoser och konkreta beställningar. Vi kan inte bygga på spekulation och vi måste alltid prioritera driftsäkerheten, den tummar vi inte på.

Flexibilitet är en av nycklarna för att möta dagens utmaningar

För att uppnå Sveriges klimatmål och ställa om kraftsystemet mot mer grön energi måste det anpassas för kunna ansluta förnybar produktion.

För exempelvis vindkraft, som påverkas av vädret och hur mycket det blåser, krävs det att nya stödtjänster utvecklas och anpassas för att behålla driftsäkerheten. Tidigare har stödtjänster i huvudsak levererats av vattenkraften, men Svenska kraftnät anpassar nu marknaderna för stödtjänster för att möjliggöra nya typer av resurser att delta så som förbrukningsflexibilitet, energilager och vindkraft.

– Det är en spännande tid för oss som arbetar med omställning av kraftsystemet. Vi utvecklar bland annat en nordisk gemensam balanseringsmodell och vi skapar nya stödtjänster för att exempelvis hantera lägre rotationsenergi i kraftsystemet. Vi arbetar också för att kunna nyttja den samlade flexibiliteten på bästa sätt så att kraftsystemets stabilitet garanteras på ett kostnadseffektivt sätt, vilket också gynnar miljön.

Ett exempel är den ökade elektrifieringen med elbilar, som kan skapa ytterligare nytta genom att bidra till kraftsystemets stabilitet genom förbrukningsflexibilitet. Samtidigt ökar lönsamheten för företag att gå över till en elbilsflotta vilket minskar koldioxidutsläppen.

Ett annat exempel är det EU-finansierade projektet CoordiNet där Svenska kraftnät medverkar tillsammans med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution. CoordiNet är en omfattande satsning och kommer att innehålla flera olika delmoment.

Ett är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla och därmed kapa effekttoppar som kan bidra till att minska kapacitetsbristen.

Bidrar till att uppnå klimatmålen även utanför Sverige

Svenska kraftnäts arbete bidrar inte bara till att uppnå Sveriges klimatmål. Genom arbetet med att utveckla elmarknaden och integration mot Europa bidrar Svenska kraftnät till att klimatmålen nås på europeisk nivå genom export av förnyelsebar produktion och import då det behövs. En starkare sammankoppling gör att elförsörjningen stärks och minskar därmed Europas beroende av fossilbaserad kraftproduktion.

– Arbetet med att utveckla elmarknaden i Europa är ett mycket viktigt uppdrag för oss. Det är spännande med många nya lösningar men det är också ett utmanande arbete att få många parter att arbeta åt samma håll. Utifrån ett klimatperspektiv ser jag inte att det finns något alternativ, det räcker ju inte att vi i Sverige når våra klimatmål, klimatet är ju en global fråga.