Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Information om behandling av personuppgifter på svk.se

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.

När du skickar dina personuppgifter till oss, exempelvis via ett formulär på denna webbplats eller via e-post, kan uppgifterna till exempel komma att lagras för att Svenska kraftnät ska kunna nå dig och kunna utföra sitt myndighetsuppdrag.

Svenska kraftnät värnar enskildas personliga integritet. Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in i samband med att vi ger dig tillgång till tjänsterna på www.svk.se.

Syftet med Svenska kraftnäts behandling och den rättsliga grunden för behandlingen

Svenska kraftnät samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med att du genom webbsidan väljer att:

Tillfälle Kommentar
För att Svenska kraftnät ska kunna skicka ut information till dig gällande de möjligheter som finns för dig att bidra till Sveriges elförsörjning. När du anmäler ditt intresse att motta information om hur du kan bidra till Sveriges elförsörjning medför detta att Svenska kraftnät kommer att behandla dina personuppgifter. De uppgifter som behandlas för detta ändamål är ditt namn samt din e-postadress och den rättsliga grund som behandlingen stödjer sig på är ditt samtycke. Uppgifterna kommer att sparas under 12 månader från det att du lämnade ditt samtycke. 
Prenumerera på information från Svenska kraftnät, exempelvis information om lediga tjänster, pressreleaser och andra nyheter. Svenska kraftnät behandlar personuppgifter när du anmäler dig för prenumerationer på Svenska kraftnäts nyhetsbrev, pressmeddelanden och annan löpande information. Behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska kunna skicka informationen till dig. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska kunna fullgöra ett avtal med dig.
Anmäla oegentligheter och korruption genom Svenska kraftnäts visselblåsarfunktion. Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för att anmäla oegentligheter. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska kunna handlägga ärendet.
Kontakta myndigheten för att ställa frågor eller framställa klagomål. Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter när du kontaktar myndigheten, exempelvis i syfte att ställa frågor eller framföra klagomål. Behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska kunna kommunicera med dig och, i förekommande fall, handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i Svenska kraftnäts myndighetsutövning.
Anmäla dig för systemsupport, begär åtkomst eller rapporterar fel i IT-system och tjänster som tillhandahålls genom svk.se. Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter när du nyttjar tjänster via svk.se. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din begäran. Den rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra ett avtal med dig.
Anmäla dig till event som arrangeras av Svenska kraftnät Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till event som arrangeras av Svenska kraftnät. Behandlingen är nödvändig för att administrera din anmälan. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska kunna fullgöra ett avtal med dig.
Använda Svenska kraftnäts tjänst för säker överföring av filer (exempelvis Deaddrop) Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter när du använder dig Svenska kraftnäts tjänst för säker överföring av filer. Behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska kunna ta emot handlingarna och behandla din ansökan. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller, i förekommande fall, som ett led i Svenska kraftnäts myndighetsutövning.
Ansöka om anställning via svk.se Svenska kraftnät behandlar dina personuppgifter när du ansöker om anställning hos Svenska kraftnät via svk.se. Behandlingen är nödvändig för att Svenska kraftnät ska behandla din ansökan och besluta om anställningen. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig som ett led i Svenska kraftnäts myndighetsutövning och för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem tar del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av de anställda hos Svenska kraftnät som krävs för att de, inom ramen för sin tjänsteutövning, ska utföra de syften för vilka personuppgifterna behandlas.

Dina personuppgifter kan, i enlighet med vad som angivits ovan, komma att utlämnas till allmänheten som begär dem utlämnade i form av allmän handling, enligt offentlighetsprincipen.

Dina personuppgifter kan komma att utlämnas till mottagare i form av leverantörer vilka ger Svenska kraftnät stöd i att utföra hela eller delar av sådan behandling som specificerats ovan. Den enskilda leverantören får då i uppdrag att som personuppgiftsbiträde utföra behandlingen åt Svenska kraftnät.

Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än de som angivits här. Svenska kraftnät tillämpar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Svenska kraftnät anlitar personuppgiftsbiträden bland annat

  • vid prenumeration på pressmeddelanden lagras kontaktuppgifter hos Via TT
  • vid prenumeration på lediga tjänster lagras kontaktuppgifter hos Reachmee.

Lagring av personuppgifter

Svenska kraftnät är i egenskap av myndighet skyldig att bevara allmänna handlingar i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

I den mån personuppgifter förekommer i allmänna handlingar kommer de att bevaras i den utsträckning som krävs innan gallring av uppgifterna får ske.

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med respektive behandling.

Svenska kraftnäts dataskyddspolicy

För vidare information om Svenska Kraftnäts behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad med mera hänvisas till vår allmänna dataskyddspolicy

Svenska kraftnäts dataskyddspolicy

Kontaktinformation för frågor

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig höra av dig till:

Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Tel: 010-475 80 00
E-mail: registrator@svk.se
Dataskyddsombud: Fredrik Lenander