Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillgänglighetsredogörelse för svk.se

Svenska kraftnät står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur svk.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi arbetar just nu på att åtgärda det som återstår.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du behöver innehåll från svk.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på denna sida, kan du meddela oss.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Meddela oss om någonting som inte är tillgängligt på webbplatsen

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Delar av den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

  • Vår webbplats innehåller dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.
  • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Svenska kraftnät åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av rapporter och övriga dokument som är delar av svk.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Den uppskattade arbetsbördan och kostnaden för att anpassa publicerade rapporter och dokument i PDF-format för till­gänglighet är hög och vi har sammanvägt bedömt att anpassning i dessa delar är oskäligt betungande för myndigheten i dagsläget.

Vi kommer att undersöka hur vi kan åstadkomma anpassning på ett för myndigheten mindre betungande sätt. Under tiden kommer vi vid begäran försöka tillgodose den som önskar få ett dokument tillgängliggjort.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Videofilmer som publicerats före 23 september 2020.
  • Dokument som publicerats innan den 23 september 2018
  • Kartor som inte är avsedda för navigation.

Hur vi testar webbplatsen

En oberoende granskning av svk.se, november-december 2019 genomfördes av tillgänglighetsexpert. 

Granskning av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) genomfördes december 2022 och åtgärder gjordes utifrån deras rapport.

Granskning av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) genomfördes april 2024 och åtgärder görs utifrån deras rapport.

Utöver manuella granskningar använder vi också automatiserad tillgänglighetsgranskning där problem hanteras kontinuerligt.

Redogörelsen uppdaterades senast den 5 maj 2024.