Legalt ramverk

Presentation av de viktigaste lagarna och förordningarna som avser el och som berör kraftsystemet och elmarknaden.

Kraftsystemet omgärdas av ett legalt ramverk. Förutom svenska lagar, förordningar och föreskrifter omfattas vi även av EU-lagstiftning i form av direktiv och förordningar.

EU har beslutat om att skapa en gemensam inre marknad för el, för att öka försörjningstryggheten, bidra till hållbar elförsörjning och stärka konkurrensen på elmarknaden till nytta för Europas elkunder. Den europeiska lagstiftningen sätter de gemensamma spelreglerna mellan EU:s medlemsstater. 

Mer om EU:s inre elmarknad

Granskad