Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den antagonistiska hotbilden

Elförsörjningen och dammanläggningar är viktiga samhällsfunktioner i Sverige och behöver därför skyddas mot bland annat medvetna angrepp. En viktig del i arbetet med säkerhetsskyddsanalysen är att identifiera vilka antagonistiska hot den ska skyddas emot.

Utifrån den samlade hotbilden bedömer ni hur säkerhetshotet kan påverka er verksamhet och om det finns behov av att vidta ytterligare säkerhetsskyddsåtgärder.

Ett säkerhetshot uppstår då en aktör har både avsikt och förmåga att genomföra skadliga handlingar riktat mot den säkerhetskänsliga verksamheten. Eftersom en aktörs avsikt kan förändras snabbt är en hotbild kortsiktig och behöver uppdateras löpande.

Svenska kraftnäts öppna hotbild för elförsörjningen

Svenska kraftnät har tagit fram en öppet redovisad hotbild med olika typer av antagonister, omvärldsbevakning och bedömning av terrorhotnivåer samt de antagonistiska hot som Svenska kraftnät anser vara mest relevanta för verksamheter i elförsörjningen.

Hotbilden kan vara ett av flera underlag i elförsörjningens arbete med att identifiera hot och sårbarheter för er verksamhet.

Öppen antagonistisk hotbild för elförsörjningen – November 2021. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Förtydligande av den öppna antagonistiska hotbilden för elförsörjningen på grund av händelseutvecklingen i Ukraina – april 2022. (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Stöd för att identifiera säkerhetshot

Verksamhetsutövare ska identifiera säkerhetshot kopplat till de identifierade säkerhetshoten och den säkerhetskänsliga verksamheten i stort. Som stöd i det arbetet rekommenderar Svenska kraftnät att ni bland annat tar del av:

Säkerhetspolisens årsbok Öppnas i nytt fönster 

Militära underrättelsetjänstens årsöversikt Öppnas i nytt fönster 

Försvarets radioanstalts årsrapport Öppnas i nytt fönster

Nationella cybersäkerhetscentrets publikationer Öppnas i nytt fönster

Säkerhetspolisens dimensionerade antagonistiska förmågor

Säkerhetspolisen kommer tillhandahålla dimensionerande antagonistiska förmågor till verksamhetsutövare, om det inte är olämpligt. Verksamhetsutövare ska dimensionera vissa säkerhetsskyddsåtgärder utifrån beskrivningen av dimensionerande antagonistiska förmågor.

Säkerhetspolisen har tidigare tillhandahållit en dimensionerande hotbeskrivning (DHB) för vissa verksamhetsutövare som bedriver särskilt säkerhetskänslig verksamhet. DHB har utgått i samband med de senaste föreskrifterna från Säkerhetspolisen och kommer därför inte längre att tillhandahållas.

Mer information om säkerhetshot och DAF finns på Säkerhetspolisens webbplats Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Har du som verksamhetsutövare inom elförsörjningen och dammanläggningar frågor om säkerhetsskydd, är du välkommen att vända dig till funktionen Tillsyn säkerhetsskydd via e-post: sakerhetsskydd@svk.se

Svenska kraftnät
Tillsyn säkerhetsskydd
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Granskad