Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnäts koncessioner

Svenska kraftnät har tillstånd, så kallad koncession, att driva samtliga ledningar på 400 kV och 220 kV (kilovolt) i transmissionsnätet.

För nya ledningar gäller koncession ofta tillsvidare. I vissa fall finns möjlighet till omprövning av tillstånden när det har gått 40 år sedan beslutet om koncession fattades.

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som prövar och ger koncession för starkströmsledningar. När det gäller utlandsförbindelser tar regeringen beslut om koncession. Regeringen kan överpröva Ei:s beslut då det gäller transmissionsnätsledningar.

Ledningsrätt och koncession är inte samma sak

Koncession är inte samma sak som ledningsrätt. Svenska kraftnät har ledningsrätt för alla ledningar i transmissionsnätet. Det innebär att Svenska kraftnät har rätt att anlägga och underhålla ledningen trots att vi inte äger marken som ledningen står på. Denna rätt gäller för all framtid och omprövas alltså inte. När ledningen byggdes fick markägaren en engångsersättning för intrång på den mark som behövde tas i anspråk för ledningen.

Om du har detaljerade frågor om våra koncessioner är du välkommen att kontakta registrator@svk.se.

Våra pågående förlängningsärenden som Energimarknadsinspektionen eller regeringen ska fatta beslut om förlängd koncession för.

Granskad