Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnäts koncessioner

Koncession (tillstånd) innebär en rätt för ledningshavaren att anlägga och driva en specifik ledning med bestämd sträckning och tekniskt utförande. Svenska kraftnät har koncession för ledningar på 400 kV och 220 kV (kilovolt) i transmissionsnätet.

Tidigare var koncessioner tidsbegränsade och måste förlängas innan de gick ut. Numera gäller koncession för nya ledningar normalt tillsvidare (om inte ledningshavaren begär annat eller det finns särskilda skäl) med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Det är Energimarknadsinspektionen (Ei) som prövar och ger koncession för starkströmsledningar. Regeringen kan överpröva Ei:s beslut då det gäller transmissionsnätsledningar. När det gäller utlandsförbindelser är det regeringen som fattar beslut om koncession efter prövning på Ei. 

Ledningsrätt och koncession är inte samma sak

Koncession är inte samma sak som ledningsrätt. Ledningsrätt beslutas av Lantmäteriet och innebär en rätt att använda annans mark för att anlägga, nyttja och underhålla ledningar. Denna rätt gäller för all framtid och omprövas alltså inte. När ledningen byggdes fick markägaren en engångsersättning för intrång på den mark som behövde tas i anspråk för ledningen. För ledningar i transmissionsnätet har Svenska kraftnät ledningsrätt. 

Om du har detaljerade frågor om våra koncessioner är du välkommen att kontakta registrator@svk.se.

Våra pågående förlängningsärenden som Energimarknadsinspektionen eller regeringen ska fatta beslut om förlängd koncession för.