Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Datum för möten i planeringsrådet

Möte Datum
1 21 februari 2024
2 30 maj 2024
3 17 september 2024
4 11 december 2024

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Jenny Hemgren Svenska kraftnät, sekreterare 
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Per Miram Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Erik Lejerskog Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Karin Edvardsson Energimarknadsinspektionen
Oscar Skoglund E.ON Energidistribution AB
Pär Erik Petrusson Jämtkraft AB
Lina Kinning Svensk Vindenergi
Henrik Svensson Uniper
Elisabet Norgren Vattenfall Eldistribution AB
Christian Bostorp Vattenfall AB
Johanna Byström Skellefteå Kraft Elnät AB
Michelle Tun von Gyllenpalm Svenskt näringsliv

Mötesprotokoll