Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kraftledning och kraftledningsstolpe

Sommarens utmaningar

På sommaren gör de varma temperaturerna att överföringskapaciteten minskar. Samtidigt är sommaren den bästa tiden för att underhålla både elnät och produktionsanläggningar.

För att elsystemet ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el. En av utmaningarna med att hålla balansen är att vädret varierar, vilket påverkar både produktion och förbrukning. 

Med sommaren kommer andra utmaningar för elsystemet

Sverige har mycket elproduktion i norr och stor förbrukning i söder. Därför måste elen överföras långa sträckor, vilket gör det svårare att upprätthålla spänningen i nätet. En för låg spänning ökar överföringsförlusterna, sänker överföringskapaciteten och höjer risken för stabilitetsproblem som kan leda till spänningskollaps.

Med sommaren kommer andra utmaningar för kraftsystemet eftersom både elnät och produktionsanläggningar underhålls då. Samtidigt påverkas kraftledningarna av sommarvärmen, vilket leder till att deras kapacitet att överföra el minskar. Detta leder till att vi har både minskad produktion av el i södra Sverige där kärnkraftsanläggningar är placerade och ett transmissionsnät med minskad överföringskapacitet.

Kärnkraftverk stabiliserar

Produktionen vid kärnkraftverken bidrar med egenskaper till kraftsystemet som stabiliserar systemet och hjälper till vid en eventuell störning. Om det sker en störning kan det ta några sekunder att få tillbaka balansen och då hjälper det till att det finns stora, tunga generatorer i kraftverken som roterar och håller frekvensen uppe. Denna egenskap kallas rotationsenergi.

Om man jämför kraftsystemets funktion med att cykla ger rotationsenergi ungefär samma effekt som att cykla i nedförsbacke. Du fortsätter framåt en bit även när du har slutat trampa. Rotationsenergin ger oss alltså de några extra sekunderna att hinna hantera ett fel. När kärnkraftsblock ställs av under revisioner kommer vi att ha svårare att reglera frekvensen i nätet och systemet blir känsligare för störningar.

Kärnkraftverken stöttar och stabiliserar även spänningen i kraftsystemet som är viktigt för att upprätthålla överföringskapaciteten. Utöver att sommarvärmen påverkar kraftledningarnas överföringsförmåga negativt så innebär sommarens revisionsperioder för kärnkraften också en negativ påverkan på transmissionsnätets överföringskapacitet.

Mer väderberoende elproduktion

De senaste åren har den förnybara väderberoende elproduktionen, som exempelvis solel, kraftigt byggts ut. En konsekvens av det är att det produceras för mycket el ett par timmar under vissa heta sommardagar. Den nyuppkomna situationen ger negativa elpriser på elbörsen.

När kan det uppstå fel i transmissionsnätet

Ett fel i transmissionsnätet innebär att någon del plötsligt måste tas ur bruk. Exempel på fel är att en ledning eller samlingsskena i en station "löser ut" och kopplar ifrån. En samlingsskena som löser ut kan också innebära att flera ledningar kopplas ifrån. Andra delar i transmissionsnätet som kan kopplas ifrån är likströmslänkar, kärnkraftsblock eller transformatorer.

Ibland vet vi inte varför en anläggningsdel löser ut och det måste alltid utredas. Ibland handlar det om fysisk påverkan och ett exempel på det är när ledningarna på västkusten utsätts för mycket regn och salt från havet. Då kan det ibland uppstå så kallade överslag och ledningarna kopplas ifrån.

I andra fall löser någon del av transmissionsnätet ut för att någon komponent har gått sönder och i sällsynta fall kan skyddsmekanismerna lösa ut utan att något är fel.

Granskad