Webbutbildning för konsulter och entreprenörer

Konsulter och entreprenörer som arbetar på uppdrag av Svenska kraftnät behöver genomföra webbutbildningar innan start av uppdrag. Vissa utbildningar är obligatoriska. I dialog med Svenska kraftnäts beställare avgörs vilka ytterligare utbildningar som uppdraget kräver.

Utbildningarna ska vara genomförda inom 14 dagar. När måldatum närmar sig får du en påminnelse om att slutföra din utbildning.

Svenska kraftnät bekostar nedlagda utbildningstimmar om uppdragets omfattning är mindre än 850 timmar. Om uppdraget är 6 månader på heltid motsvarande 850 timmar eller större, bekostar leverantören nedlagda utbildningstimmar.

Ska du som konsult/entreprenör gå samtliga utbildningar som i dag finns i kompetensportalen uppskattas det ta cirka en halv dag i anspråk.

Vilka utbildningar finns i kompetensportalen?

De utbildningar som finns framtagna för dig som konsult och entreprenör är:

Om Svenska kraftnät

Utbildningen är en introduktion till Svenska kraftnäts uppdrag och vår statliga värdegrund.

Informationssäkerhet

Utbildningen är obligatorisk för alla anställda och alla konsulter som tar del av Svenska kraftnäts informationssystem.

Miljöutbildning

Obligatorisk utbildning för nyckelpersoner (projektledare, platschef, arbetsledare och motsvarande) som kommer att arbeta med genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten, förrådsverksamhet samt konsulttjänster inom planering och projektering (inom både underhålls- och projektverksamheten).

Miljöutbildningen finns också på engelska ”Environmental training for Suppliers”.

Svenska kraftnäts kompletteringar till ESA, TR13-03-02

Utbildningen är obligatorisk för all personal som kommer att arbeta med genomförande av bygg-, anläggnings- och underhållsarbeten, samt konsulttjänster inom planering och projektering inom både underhålls- och projektverksamheten.

HMSK-avvikelsehantering på Svenska kraftnät

Utbildningen är inte obligatorisk, men rekommenderas för nyckelpersoner (projektledare, platschef, arbetsledare och motsvarande) och rapportörer i ENIA-systemet för att få förståelse för Svenska kraftnäts krav och hur man rapporterar i avvikelsehanteringssystemet inom både underhålls- och projektverksamheten. 

Utbildningen finns också på engelska ”ENIA Non Conformance Management for suppliers”.

Arbetsmiljöutbildning

Inte en obligatorisk utbildning, men rekommenderas för (projektledare, platschef, arbetsledare och motsvarande) inom underhålls- och projektverksamheten för att få förståelse för Svenska kraftnäts krav när det gäller arbetsmiljö inom både underhålls- och projektverksamheten.

IFS-utbildning arbetsorderhantering för underhållsentreprenör – Luftledning och ledningsgator

Denna IFS-utbildning riktar sig till dig som arbetar som underhållsentreprenör för Svenska kraftnät och ska arbeta i IFS med arbetsorderhantering rörande luftledning och ledningsgator.

IFS-utbildning arbetsorderhantering för underhållsentreprenör – Station

Denna IFS-utbildning riktar sig till dig som arbetar som underhållsentreprenör för Svenska kraftnät och ska arbeta i IFS med arbetsorderhantering rörande Stationer.

Så anmäler du dig

På Kompetensportalen kan du skapa ett konto. Öppnas i nytt fönster

Från din beställare får du ett säkerhetsord som du behöver för att kunna skapa ditt konto. Du behöver även information om vilket delprojektnummer som du arbetar mot.

När du har skapat kontot ligger alla utbildningar och väntar. Du kan avboka de utbildningar som du i samråd med din beställare kommit överens om att du inte ska gå.

Efter genomförd utbildning bekräftar du till din beställare genom att visa en skärmdump av "Min plan" från kompetensportalen.

Granskad