Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anvisningar för arbeten vid elanläggning

När arbete utförs i, under, eller i närhet till Svenska kraftnäts elanläggningar gäller särskilda regler som bestämts av Svenska kraftnät.

Anvisningarna är framtagna med tanke på de särskilda risker som råder vid arbete i anslutning till direktjordade nät (transmissionsnätet). Det är mycket viktigt att alla som på något sätt arbetar vid våra ledningar följer ESA, TR13-03-02 samt anvisningar på denna sida.

Dessa anvisningar gäller vid alla former av arbetsuppgifter och uppdrag, oavsett om ni etablerar en arbetsplats, arbetar på den elektriska anläggningen, eller utför andra uppdrag i elanläggningens närhet.

Du som utför uppdrag i eller vid station eller kraftledning (luftledning eller kabel) ska vara

  • kompetent för uppgiften
  • ha erfarenhet av att arbeta där elektricitet är en risk
  • ha någon form av ESA-utbildning.

Beroende på arbetsuppgift ska alla personer ha någon av följande ESA-utbildningar:

  • EBR ESA E1 ESA Elektriskt arbete (Grund+Arbete)
  • EBR ESA E2 ESA Icke elektriskt arbete
  • EBR ESA E3 ESA Röjning i ledningsgata

Om person saknar relevant ESA-utbildning ska arbetet ske under överinseende av person som är fackkunnig enligt ESA. Läs om utbildningskraven

Det här behöver du förhålla dig till

Vid arbeten nära markförlagda kablar

För arbeten och etablering vid markförlagda kablar läs "Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet". (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Rapportering vid elektrisk olycka eller tillbud

Om elektricitet varit inblandad i orsaken till en olycka eller tillbud ska händelsen rapporteras till elsäkerhetsverket av innehavaren. Alla arbetsplatsolyckor och allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren. Däremot är det frivilligt om du som arbetsgivare vill anmäla olyckan eller allvarliga tillbud till Elsäkerhetsverket.

Som uppdragstagare åt Svenska kraftnät är du skyldig att snarast efter händelsen informera Svenska kraftnät om det inträffade. Svenska kraftnät är därefter skyldigt att anmäla elolyckor och allvarliga tillbud till Elsäkerhetsverket.

I begreppet elolycka innefattas allvarlig skada på person och egendom. Ett elektriskt tillbud innebär en händelse som kunnat leda till allvarlig skada eller dödsfall. Till skillnad mot rapportering av arbetsmiljöhändelser innefattar rapportering av elsäkerhetshändelser även om allmänhet eller dess egendom blivit inblandad.

Elolyckor som drabbar personer kan ibland uppfattas som lindriga. Men dessa händelser kan i efterhand ge svåra skador. Därför ska du alltid direkt efter en elektrisk olycka uppsöka läkarvård. Finns det möjlighet ska du undvika att köra själv.

Vid allvarlig olycka eller vid allvarliga symtom, kontakta omedelbart 112.

Läs mer om vilka regler som gäller för anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar: ELSÄK-FS 2012:1 (konsoliderad version) (elsakerhetsverket.se) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Reducera risker för elektriska olyckor och tillbud genom riskhantering

Arbetsgivaren är alltid skyldig att i förväg skriftligt planera och riskhantera (Risk-P) det kommande arbetet. Hög- och lågspänning är alltid att betrakta som en allvarlig risk och ska alltid ingå i planering och riskhantering oavsett om man arbetar på den elektriska anläggningen eller i elanläggningens närhet.

Om arbetsgivaren i detta skede kommer fram till att det finns risk att under arbetet komma inom minsta avståndet för icke elektriskt arbete ska arbetet betraktas som ett elektriskt arbete. Arbetet ska då riskhanteras och utföras i enlighet med ESA-arbetsmetoder.

Om en person eller maskin/utrustning orsakar ett elektriskt överslag kopplas kraftledningen omedelbart bort. Normalt tas ledningen snabbt i drift igen vid ett sådant fel. Detta görs automatiskt inom en sekund.

Efter cirka en minut sker ytterligare en automatisk tillkoppling. Det innebär att en person (eller maskin) som genom en olycklig händelse kommit för nära en elektrisk ledare riskerar att drabbas flera gånger av den elektriska strömmen

Om arbetet exempelvis planerats att utföras som ett Arbete Nära Spänning (ANS) hade istället återinkopplingsautomatiker (åi) ställs av och misstaget hade inneburit att endast ett överslag hade uppstått.

Det är därför viktigt att arbetsgivaren planerar och riskbedömer så att man väljer rätt ESA-metodik för det tänkta arbetet. Rätt metodik innebär också att rätt säkerhetsåtgärder vidtas av alla inblandade parter. Så skapar vi gemensamt en säker arbetsplats.

Om ett elektriskt överslag sker till maskin

Om utrustning eller last kommer i beröring med kraftledningen (luftledning eller kabel), tänk på att det är säkrare i maskinen än utanför. Försök i första hand köra undan maskinen. Går det inte att flytta maskinen, eller om maskinen börjar brinna, ska maskinföraren hoppa ur hytten, alternativt klättra så långt ned på stegen som det är möjligt och därefter hoppa ur hytten. Det är viktigt att maskinföraren inte har kontakt med både maskin och mark samtidigt.

Hoppa därefter jämfota eller gå med "myrsteg" minst 20 meter bort från maskinen. Meddela därefter omedelbart Svenska kraftnät. Gå inte tillbaka till maskinen eftersom det kan vara livsfarligt. Bevaka platsen på avstånd tills du får information från Svenska kraftnät att det inte längre finns någon elektrisk risk.

I samband med överslag till maskin kan det uppstå så kallad stegspänning runt maskinen. Stegspänning innebär att marken kommer att spänningssättas upp till ett avstånd av 20 meter från maskinen. Personer som befinner sig på marken inom detta avstånd utsätts alltså för uppenbar livsfara. Undvik därför att ha personal inom ett område av 20 meter runt maskiner som arbetar nära Svenska kraftnäts högspänningsanläggningar utan säkerhetsåtgärder.