Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pilotprojekt: stöd för prissäkring på den svenska elmarknaden

Svenska kraftnät har initierat ett pilotprojekt för att testa nya åtgärder till stöd för prissäkring på den svenska elmarknaden.

Just nu driver Svenska kraftnät ett arbete med syfte att identifiera och utveckla åtgärder för att säkerställa tillräcklig likviditet på marknaden för långsiktig prissäkring i svenska och angränsande elområden. Arbetet innefattar analys av potentiella åtgärder kopplade till prissäkringsmarknaden och kommunikation med externa intressenter.

Pilotprojektet är en del av Svenska kraftnäts ansvar att tillhandahålla tillräckliga möjligheter till prissäkring i berörda elområden.

Om pilotprojektet

Projektet syftar till att öka likviditeten på den svenska marknaden för långsiktig prissäkring och agera som exempel på alternativ till de åtgärder som i nuläget beskrivs i det den europiska kommissionsförordningen Förhandstilldelning av kapacitet (Forward Capacity Calculation, FCA).

Pilotprojektet ska ge underlag för att bedöma effektiviteten i Svenska kraftnäts förslag till åtgärder och ligga till grund till ett kommande metodförslag.

Beslut om förslag och eventuell metod fattas av berörda tillsynsmyndigheter.

Förankring med aktörer viktigt för projektgenomförandet

Förankring med den svenska elmarknadens aktörer och intressenter är viktigt för Svenska kraftnäts arbete. Intressenter välkomnas nu att ge förslag på utformningen av pilotprojektet.

Kontakta Svenska kraftnät via e-post: kaj.forsberg@svk.se

Svenska kraftnät höll i slutet på april ett inledande webbinarium för intressenter för att ge en statusuppdatering, få synpunkter på arbetet och samla in förslag på utformningen av det kommande pilotprojektet.

Mer information om aktörsmötet den 29 april finns på eventsidan under Aktörsportalen

Effektiv prissäkring förutsättning för en funktionell elmarknad

Den långsiktiga prissäkringsmarknaden ska säkerställa att det går att säkra prisrisker på de svenska elområdesgränserna. Som systemansvarig för elöverföringssystem ska Svenska kraftnät främja likviditet och funktion i prissäkringsmarknaden och säkerställa att möjligheter till prissäkring är tillräckliga. Arbetet styrs av EUs riktlinjer för Förhandstilldelning av kapacitet (FCA).

Nya krav på åtgärder kan komma inom kort

Idag är Svenska kraftnät inte aktiva i prissäkringsmarknaderna baserat på de beslut som fattades av Ei samt tillsynsmyndigheterna i våra grannländer i samband med att prissäkringsmöjligheterna i Sverige utvärderades 2017.

Svenska kraftnät inväntar för närvarande beslut från EUs samverkansorganisation för tillsynsmyndigheter, ACER angående åtgärder för prissäkring avseende gränserna SE1-FI och SE3-FI. Besked om förslaget väntas i september.

Vid bristfälliga prissäkringsmöjligheter ska tillsynsmyndigheten tillsammans med tillsynsmyndighet i angränsande medlemsstat fatta gemensamma beslut om åtgärder på budområdesgränsen i fråga

Svenska kraftnäts aktuella åtgärder utvärderas nu

Enligt EUs regelverk ska de ansvariga för elöverföringssystem vidta åtgärder för att stötta den långsiktiga prissäkringsmarknaden om tillsynsmyndigheter bedömer att den befintliga förhandsmarknaden inte ger tillräckliga möjligheter till prisrisksäkring i de berörda elområdena.

Tillsynsmyndigheterna utvärderar respektive prissäkringsmarknad vart fjärde år och kan då besluta om behov av ytterligare åtgärder. Det finns två alternativ för åtgärder, dels införa långsiktiga överföringsrättigheter, dels säkerställa att andra långsiktiga risksäkringsprodukter görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadens funktion.

För närvarande gör Ei en utvärdering av prissäkringsmöjligheterna på de svenska gränserna. Resultatet av utvärderingen förväntas under 2022.

Kontakt

Vid frågor till Svenska kraftnät, vänligen mejla Kaj Forsberg: kaj.forsberg@svk.se

 

Granskad