Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förhandsmarknaden – prissäkringsmarknad

För en välfungerade elmarknad behöver marknadsaktörer kunna skapa förutsägbarhet i sina framtida intäkter och utgifter genom att skydda sig mot ogynnsamma prisrörelser och stora svängningar i framtida priser.

Prissäkring med hjälp av ”futures”

Aktörerna kan prissäkra sig med hjälp av terminsaffärer, till exempel genom så kallade ”futures”. En future är ett standardiserat kontrakt, som innebär ett framtida köp eller en försäljning till ett på förhand bestämt pris. Futures handlas kontinuerligt på en börs som har en central motpart som agerar mellanhand och hanterar den kredit- eller motpartsrisk som uppstår i en affär mellan två parter.

Futures är vanliga i Norden, och handlas på råvarubörsen Nasdaq Commodities eller via mäklare. De kan bestå av säkring av det för Norden beräknade gemensamma genomsnittspriset för el (systempriset). De kan också bestå av kontrakt som används för att säkra skillnaden mellan systempriset och spotpriserna för de enskilda elområdena, så kallade EPAD:s (Electricity Price Area Differencials).

Produkterna som idag primärt handlas på börsen finns från nästa månad upp till tre år framåt och har löptider på en månad, ett kvartal eller ett år. EEX är den dominerande marknadsplatsen i Europa med fokus på Centraleuropa, där denna typ av produkter också handlas.

Lagstiftningen styr hur Svenska kraftnät får agera

Förhandsmarknaden är främst en finansiell marknad och det finns specifik lagstiftning som berör hur TSO:er, såsom Svenska kraftnät i Sverige, ska agera på marknaden. Kommissionsförordningen (EU) 2016/1719 från 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet, förkortad FCA efter dess engelska titel ”Forward Capacity Allocation”, är det lagrum som främst beskriver TSO:ers uppgifter på förhandsmarknaden.

Även Elmarknadsförordningen (2019/943) är relevant i detta sammanhang. Dessa lagrum beskriver hur en TSO ska interagera med och stödja prissäkringsmarknaderna om detta behövs.

Ett vanligt sätt att stödja prissäkringsmarknaden i framförallt Centraleuropa är att en TSO auktionerar ut optioner. Dessa optioner kallas LTTR:s, eller långsiktiga transmissionsrätter.

LTTR:s gör det möjligt för marknadsaktörerna att säkra prisskillnaden mellan två angränsande elområden. En option är en rättighet som kan utnyttjas om förutsättningarna är gynnsamma för innehavaren, och för den rättigheten betalar marknadsaktörerna en premie.

Pilotprojekt för att säkra prisskillnader mellan elområden

I Sverige genomför Svenska kraftnät ett pilotprojekt där stöd till prissäkringsmarknaden tillhandahålls genom att ungefär varannan vecka auktionera kopplade EPAD-futures för de svenska elområdena.

Läs mer om pilotprojektet: stöd för prissänkning på den svenska elmarknaden