Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Telestörningsnämnden

Telestörningsnämnden inrättades år 1960 som ett samordnande och rådgivande organ när det gäller tillämpningar som berör förhållanden mellan innehavare av högspänningsanläggningar å ena sidan och innehavare av svagströmsanläggningar och lågspänningsanläggningar å andra sidan.

Nämnden har även till uppgift att ge rekommendationer vid tvist om ansvarsfördelning och skadestånd vid till exempel skador på grund av jordfel.

Nämndens uppgift

Nämndens uppgift är att presentera tillämpningar av elsäkerhetslagen när det gäller frågor av teknisk, ekonomisk och juridisk natur inom verksamhetsområdet.

Inom nämndens verksamhetsområde ligger bland annat följande:

  • tekniska krav på skyddsåtgärder samt val mellan olika slag av åtgärder
  • teknisk och ekonomisk kontroll av nödvändiga och vidtagna åtgärder
  • fördelning av kostnader för åtgärder
  • former för anmälan av nytillkommande anläggningar
  • rapportering av inträffade jordfel

Ärenden tas upp antingen på nämndens eget initiativ eller efter begäran från annan. Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år beroende på antal ärenden samt deras omfattning. Nämnden är remissinstans när det gäller förslag till nya statliga föreskrifter inom området. Nämnden kan även ta eget initiativ till nya sådana föreskrifter. I nämndens uppgift ingår också att upprätta kontakt med motsvarande organ i andra länder.

Vid tvist om ansvarsfördelning och skadestånd, till exempel på grund av skador från jordfel, ska nämnden på begäran av part avge rekommendation för lösning av tvisten. Beslut och rekommendationer från nämnden ska publiceras i Meddelanden från Telestörningsnämnden och delges myndigheter, organisationer och företag med intresse för frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Huvudmän för nämnden är Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige, Telia Sverige AB och Trafikverket. Svenska kraftnät, Energiföretagen Sverige och Trafikverket representerar innehavare av högspänningsanläggningar. Energiföretagen Sverige och Trafikverket representerar även innehavare av lågspänningsanläggningar.

Telia Sverige AB och Trafikverket representerar innehavare av svagströmsanläggningar. Nämnden ska ha sju ordinarie ledamöter samt en adjungerad ledamot (Elsäkerhetsverket). En av de ordinarie ledamöterna är också nämndens ordförande. Dessutom finns en sekreterare. Ordförande och sekreterare utses av huvudmännen gemensamt. Huvudmännen har rätt att utse ersättare för ordinarie ledamot.

Granskad