Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svenska kraftnäts ansvar i kraftsystemet

Svenska kraftnät har många viktiga roller i det svenska kraftsystemet, bland annat som systemansvarig myndighet för överföringssystemet för el, ansvarig för transmissionsnätet, elberedskapsmyndighet och myndighet för dammsäkerhet. Det ger oss ett brett uppdrag med rätt och skyldighet att både styra och stötta andra i kraftsystemet.

Systemansvarig för elöverföringssystemet

Rollen som systemansvarig myndighet innebär bland annat att Svenska kraftnät ska se till att kraftsystemets alla delar samverka på ett driftssäkert sätt. Det gör vi både genom egna insatser och genom att samordna insatserna från alla andra aktörer i kraftsystemet. 

I praktiken innebär systemansvaret att styra, övervaka samt precisera och klarlägga behov av de faktorer som påverkar kraftsystemets stabilitet och balansering. Svenska kraftnät tydliggör även vilka krav som gäller för att vara ansluten till kraftsystemet.

En viktig uppgift är balansering, att gasa och bromsa kraftsystemet i realtid så att det varje sekund är balans mellan förbrukning och produktion av el.

Läs mer om systemansvaret för elöverföringssystemet

Ansvarig för transmissionsnätet för el

Svenska kraftnät äger och förvaltar Sveriges transmissionsnät för el och har i uppdrag att underhålla och utveckla det. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Läs mer om ansvaret för transmissionsnätet

Ansvar för leveranssäkerheten

Svenska kraftnäts ansvar för leveranssäkerheten utgår från rollerna som systemansvarig för transmissionsnätet och som ansvarig för transmissionsnätet.

Vi är den myndighet som ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – idag och i framtiden. Det uppnår vi på kort sikt genom att övervaka elsystemet dygnet runt och säkerställa balans i kraftsystemet, och på lång sikt genom att bygga nya kraftledningar för att möta morgondagens elbehov.

En viktig del av Svenska kraftnäts ansvar för leveranssäkerheten är också att analysera och rapportera om nuvarande och framtida utmaningar.

Läs mer om leveranssäkerhet

Elberedskapsmyndighet

Svenska kraftnät är Sveriges elberedskapsmyndighet. Det innebär att vi arbetar för att elförsörjningen ska ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar på samhället. Som elberedskapsmyndighet är Svenska kraftnät även sektorsansvarig myndighet i kris och krig.

Läs mer om ansvaret som Elberedskapsmyndighet

Myndighet för dammsäkerhet

Svenska kraftnät har i uppdrag att främja dammsäkerheten i Sverige genom att vägleda länsstyrelser i dammsäkerhetsfrågor, stödja utvecklingen av beredskap för dammhaverier och främja forskning och utveckling inom dammsäkerhetsområdet. 

Läs mer ansvaret som myndighet för dammsäkerhet

Övriga uppgifter

Svenska kraftnät arbetar inom ramen för våra verksamhetsområden med

  • utvecklingen av EU:s inre marknad för el
  • att möjliggöra energiomställningen och regeringens miljömål
  • stödjer och bedriver forskning och utveckling för att öka driftsäkerhet, effektivitet och hållbarhet.

Läs mer om Svenska kraftnäts utvecklingsarbete