Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dagen före-marknaden – fysisk handel med el

Den absolut största volymen el handlas på den så kallade dagen före-marknaden, också kallad spotmarknaden, via särskilda elbörser/handelsplatser. Aktörerna på börserna är elproducenter, elhandlare och större energiförbrukare.

Handeln sker på en gemensam europeisk marknad. I Sverige finns två elbörser där marknadsaktörer kan lämna köp och säljbud för svenska elområden:

  • Nord Pool, som funnits sedan starten 1996
  • EPEX Spot, som funnits i Sverige sedan 2020

Alla elbörser i EU är dock sammankopplade med varandra. Priset på elen som säljs på spotmarknaden sätts i en gemensam europeisk auktion en gång per dag för det nästkommande dygnet. Detta kallas marknadskoppling.

Det finns även elbörser aktiva i länder utanför EU som deltar i marknadskopplingen. Priset för en köpare eller säljare påverkas inte av via vilken elbörs som de har lagt sitt bud. Det börserna kan konkurrera med är exempelvis tilläggsprodukter, avgifter och service.

Elen säljs för leverans per elområde

På spotmarknaden säljs el för fysisk leverans i ett visst elområde. I Sverige heter elområdena SE1, SE2, SE3 och SE4 och är numrerade från norr till söder.

Köpare och säljare anger vilken mängd el de vill köpa respektive sälja varje timme mellan klockan 00 och 24 under det kommande dygnet, till vilket pris, samt i vilket budområde de befinner sig. Det spelar inte någon roll på vilket sätt elen produceras utan all el säljs på samma sätt.  

Auktion sker klockan 12 varje dag

Handeln genomförs klockan 12 dagen före leveransdag med en auktion där alla köp- och säljbud matchas. Priset är ett jämviktspris som sätts där utbuds- och efterfrågekurvorna skär varandra, det så kallade spotpriset.

Priset sätts enligt marginalprisprincipen. Det kan beskrivas så att priset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att matcha efterfrågan. Eftersom priset styrs av utbud och efterfrågan kan priset i auktionen variera mellan olika timmar.

Efter auktionen vet säljare och köpare hur mycket el de kommer sälja respektive köpa under varje timme det kommande dygnet som ett resultat av dagen före-handeln. Det finns sedan möjlighet för aktörerna att justera sin handel närmare leveranstimmen, läs mer om detta på sidan om Intradagsmarknaden.

Svenska kraftnät tillhandahåller kapacitet

Svenska kraftnäts uppgift är att tillhandahålla kapacitet i stamnätet, både mellan de olika svenska elområdena och till de kringliggande länderna, så att el kan säljas och köpas över gränserna. Kapaciteten mellan elområden påverkar priset i respektive elområde. Hög tillgång på kapacitet minskar prisskillnaden mellan elområdena.

Dagen före-handeln regleras genom kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, förkortad CACM efter dess engelska titel ”Capacity Allocation and Congestion Management”.