Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vår policy för upphandling

I vår policy för upphandling beskrivs hur Svenska kraftnät arbetar med upphandling/inköp.

Svenska kraftnät är en beställande organisation. Upphandlingen av leverantörer för utveckling och förvaltning av transmissionsnätet och andra delar av verksamheten har stor betydelse för verkets förmåga att leva upp till de mål som regering och riksdag har fastställt.

De belopp som betalas till leverantörer är betydande. Det är därför av största vikt att verkets inköp hanteras professionellt och i enlighet med gällande lagstiftning. Alla inköp på Svenska kraftnät ska kännetecknas av

  • god affärsetik och affärsmässighet som stipuleras av Svenska kraftnäts etiska kod
  • att upphandlingar utformas så att utbudsmarknaden inte begränsas
  • öppenhet och transparens samt god dialog och samarbete med våra leverantörer för våra upphandlingar
  • tydliga kravspecifikationer som är noga övervägda och proportionerliga
  • att leverantörer behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt
  • strävan efter låg totalkostnad ur ett livscykelperspektiv
  • värdering och aktiva beslut i förhållande till risker
  • tillämpning av Svenska kraftnäts uppförandekod
  • att de bidrar till hållbar utveckling genom att vi ställer krav på god hälsa, reducerad miljöpåverkan, hög säkerhet för personer och egendom samt att erhålla leveranser med god kvalitet och hög leveranssäkerhet.