Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vår policy för upphandling

I vår policy för upphandling beskrivs hur Svenska kraftnät arbetar med upphandling/inköp.

Svenska kraftnät är en beställande organisation. Upphandlingen av entreprenörer för utveckling och förvaltning av transmissionsnätet och andra delar av verksamheten har stor betydelse för verkets förmåga att leva upp till de mål som regering och riksdag har fastställt.

De belopp som betalas till leverantörer är betydande. Det är därför mycket viktigt att verkets inköp hanteras professionellt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Alla inköp på Svenska kraftnät ska kännetecknas av att

  • vi agerar affärsmässigt och står för god affärsetik
  • vi utnyttjar konkurrensmöjligheter. Det innebär att vi strävar efter minst tre anbud och att upphandlingen utformas så att utbuds-marknaden inte begränsas
  • vi behandlar leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt
  • vi strävar efter låg totalkostnad ur ett livscykelperspektiv
  • vi ställer tydliga krav inom arbetsmiljö, miljö, säkerhet och kvalitet för att säkerställa god hälsa, reducera miljöpåverkan, skapa hög säkerhet för personer och egendom samt för att erhålla leveranser med god kvalitet
  • våra kravspecifikationer är tydliga. De krav vi ställer är noga övervägda och proportionerliga
  • våra leverantörers leveranser ska ske i tid och uppfylla ställda krav
  • vi strävar efter god dialog och gott samarbete med våra leverantörer. Vid behov inhämtar vi synpunkter från leverantörsmarknaden innan upphandlingen påbörjas
  • samtliga inköp görs i överensstämmelse med gällande lagstiftning samt Svenska kraftnäts styrdokument och mallar.
Granskad