Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samverkan inom elförsörjning

För att hantera samhällsstörningar inom elförsörjningen är det viktigt att olika aktörer samarbetar. Svenska kraftnät samverkar bland annat via nedanstående forum för en effektiv elberedskap och krishantering.

Samverkansforum för elförsörjningen

Svenska kraftnät leder på veckobasis ett samverkansforum för elförsörjningen där de största aktörerna inom elproduktion och eldistribution deltar. Förutom den regelbundna samverkan kan forumet kallas samman vid andra tidpunkter om behov uppstår. Forumet leds av Svenska kraftnäts tjänsteman i beredskap, TiB.

Kontakta oss via e-post: beredskap@svk.se eller via telefon (växeln): 010-475 80 00

Elsamverkan

I Sverige finns cirka 190 elnätsföretag. Tillsammans har de bildat en organisation kallad Elsamverkan, vars syfte är att hjälpa ingående elnätsägare med resurser vid samhällsstörningar inom elförsörjningen.

Elsamverkansorganisationen är indelad i sju geografiska områden. Inom varje område finns en elsamverkanledning (ESL) som samordnar och administrerar utlåning och inlåning av resurser.

Svenska kraftnät är med i Elsamverkan och kan bistå med att förmedla beredskapsresurser så som reparationspersonal, bandvagnar, reservmaterial och kommunikationsutrustning. Det finns också möjlighet att nyttja Försvarsmaktens resurser vilket då samordnas av Svenska kraftnät.

Kontakta oss via e-post: SBelberedskap@svk.se eller telefonväxeln: 010-475 80 00.